Bezuinigen niet via de binnenbocht

We zijn te gul geweest, betoogt het boetvaardige bestuur van een school voor havo en vwo met 1500 leerlingen. Te ruimhartig taakbeleid dreigt rode cijfers te veroorzaken nu het aantal leerlingen volgens prognoses daalt.
En dus moet allereerst de formatie omlaag en daarna volgen veranderingen in de urentoewijzing voor het onderwijzend personeel.
Dat gaat zo maar niet, protesteert de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, die formatieplan en de veranderingen in taakbeleid gelijktijdig wil bespreken. En waarom zegt dat formatieplan niets over management en ondersteunend personeel? Hoe kan het dat de mr nog geen advies heeft mogen geven over de meerjarenbegroting, toch de basis voor dit type ingrepen? En trouwens, de bezuinigingen hoeven niet zo zwaar te zijn, aangezien het aantal leerlingen snel weer zal stijgen.
Het conflict belandt in volle omvang bij de geschillencommissie, die de strijdende partijen dringend aanraadt een onafhankelijke derde erbij te halen om de verstoorde verhoudingen naar een werkbaar niveau te brengen.
Maar ook als het slecht gaat met communicatie en samenwerking, moeten mr en bevoegd gezag zich wel houden aan de regels van de Wms. Eerst dient er dus een akkoord te komen over het taakbeleid, daarna is een gedetailleerder formatieplan aan de orde.
LCG WMS 106249, 15 juli 2014

Verschenen in infomr 3/2014

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren