Geen smoesjes, te laat is te laat

Het jaar is al zeven weken oud als de medezeggenschapsraad van een christelijke scholengemeenschap met vier locaties de begroting voor 2014 op de agenda aantreft, inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2016. De adviesaanvraag is dus rijkelijk laat en het document blijkt al voorzien van goedkeuring door de raad van toezicht.

Tegelijk met de vraag om mr-advies gaat het document de rest van de organisatie in. Opmerkelijk genoeg vindt de mr dit niet meteen reden tot kritiek. De raad vraagt zelfs om een langere adviestermijn, zodat hij bij de reactie ook de resultaten over het jaar 2013 kan betrekken. De overlegpartner ziet geen bezwaren, totdat er in mei een negatief advies verschijnt. Een inhoudelijke meerjarenplanning ontbreekt en er is geen zicht op hoe de school de krimpende leerlingenaantallen gaat opvangen, voert de mr aan. Het is tijd om de forse reserves aan te spreken voor een kwaliteitsimpuls in plaats van lijdzaam mee te krimpen.
Zo'n advies wilde de bestuurder niet krijgen en het bevoegd gezag legt het dan ook naast zich neer. Deze begroting zal gewoon worden uitgevoerd. Bij de geschillencommissie krijgen beide partijen op hun kop: advies vragen over de begroting als het jaar al loopt is veel te laat om nog serieuze invloed van de mr mogelijk te maken. Het door de mr gevraagde uitstel deugt evenmin, stelt de commissie vast. De overleg- partner moet ervoor zorgen dat de mr advies kan geven voordat gedane zaken geen keer meer nemen. Terug naar de overlegtafel dus, om tijdig echte meerjarenafspraken te maken.

LCG WMS 106374, 30 september 2014

 

Verschenen in infomr 4/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren