Overplaatsing is duidelijk, benoeming blijft vaag

De directeur wil niet weg, de medezeggenschapsraad is tevreden met zijn werk, maar mobiliteitsbeleid geeft voor het bestuur de doorslag: in een carrousel van benoemingen voor 14 basisscholen staat voor deze directeur een andere functie vermeld. Het principe van mobiliteit binnen de directie heeft al de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, maar die adviseerde wel om per geval ook de mr van de betrokken scholen te raadplegen.

Niet doen, adviseert de mr na een uitwisseling van argumenten over de eigen directeur, we willen hem houden. Waarna het bestuur beslist: dank voor het advies, de overplaatsing gaat toch door, want deze functionaris is op een andere locatie nog veel harder nodig.
De geschillencommissie verbaast zich erover dat de mr enerzijds ontevreden is met de verstrekte schriftelijke informatie, maar anderzijds een gesprek met de overlegpartner weigerde. Door die uitnodiging af te slaan, ontzegt de mr zichzelf de mogelijkheid voor overleg. Het staat de overlegpartner dan vrij om te beslissen.
In alle opschudding is de andere helft van het besluit ondergesneeuwd: over de benoeming van de opvolger is nauwelijks informatie aan de mr verstrekt. Er was geen profiel voor de functie en geen beoogde taakverdeling voor de nieuw gecreëerde tweehoofdige leiding. Dat de mr daar een negatief advies over gaf, is volgens de commissie zeer begrijpelijk. Het bestuur moet de benoeming beter motiveren in de volgende overlegvergadering.

LCG WMS 106236, 16 oktober 2014

Verschenen in infomr 4/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren