Kan er een limiet op het keuzebudget?

Onze overlegpartner wil afspraken maken over het keuzebudget uit het levensfasebewust personeelsbeleid. In de richtlijnen zou dan komen te staan dat docenten deze vrij te besteden uren niet mogen gebruiken voor vermindering van algemene schooltaken. Daar is namelijk een vaste voet van 9 klokuren voor opgenomen en 1,5 procent van de jaartaak, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan vergaderingen, de open dag, surveillance en dergelijke. Is dit een voorstel waar onze gmr mee akkoord kan gaan?

U bent niet de enige die de AOb benadert over pogingen van werkgevers om de individuele keuzevrijheid van personeelsleden in te perken. De cao's voor het primair en het voortgezet onderwijs zijn er echter heel stellig over: de leerkracht mag het basisbudget naar eigen inzicht gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden. Eigen inzicht is eigen inzicht; daar valt niet aan te morrelen, ook niet door een stemming onder personeelsleden. Leerkrachten stellen zelf vast waar hun eigen vrij te besteden uren naar toe gaan, net zoals ze zich ook niets aantrekken van het schoolbestuur en de gmr bij de keuze van een fiets, hun stem bij verkiezingen en hun vakantiebestemming. Het gaat bovendien echt om uren: uitbetalen en doorgaan onder hoge werkdruk is niet toegestaan, met één uitzondering: onderwijsondersteunend personeel in de schalen 1 tot en met 8 kan er wel voor kiezen om de werkdrukuren om te laten zetten in extra geld.

Verschenen in infomr 4/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren