Gebonden aan de toezichthouder?

Ons bestuur heeft eigen gedachten over de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht en legt onze gmr een kandidaatstellingsprocedure voor. Daarbij hebben de zittende leden van de raad van toezicht het laatste woord. Hoe past dit in onze wettelijke rechten?
De wet op het voortgezet onderwijs geeft uw gmr het recht op de bindende voordracht van een lid van de raad van toezicht. Die woorden maken het eigenlijk al duidelijk: de gmr wijst het lid aan en de raad van toezicht dient deze persoon te verwelkomen in de functie. Het bestuur en de andere leden hoeven het er niet mee eens te zijn, hoewel een zekere mate van overeenstemming de manier van werken wel ten goede komt.
U kunt het voorstel dus afwijzen en op uw eigen koers een lid van de raad van toezicht voordragen, als deze past binnen het profiel waar uw gmr adviesrecht over heeft. Dit is echter geen verplichting. Wanneer uw gmr de werkwijze van uw bestuur toch wil volgen, dan raden we u aan dit voor een beperkte periode duidelijk vast te leggen. De wetgever heeft u een recht gegeven, geen plicht. Als u van dat recht wilt afzien, is dat uw eigen keuze, maar niet die van het bestuur.

Verschenen in infomr 4/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren