Rob Luchsinger: Mr moet mee met professionalisering van bestuur

Bijna een kwart eeuw in de mr van Pantarijn in Wageningen en nog steeds is hij razend enthousiast. Rob Luchsinger: “Ik geloof echt in een gezamenlijk draagvlak. Samen kun je een beter product neerzetten.”

Hij zit al bijna 25 jaar in de mr, schat Luchsinger. Wordt het dan niet eens tijd om plaats te maken, opperen we voorzichtig? Dat doet hij graag, als er zich enthousiaste kandidaten aan zouden melden, zegt de docent praktijkonderwijs. Maar ook al heeft zijn school een lange traditie in democratie en heeft de medezeggenschap echt een stevige positie, zijn collega's staan niet te dringen om actief te worden in het dagelijks bestuur van de mr. In al die jaren zijn er slechts één keer verkiezingen nodig geweest voor het db.
De jarenlange ervaring heeft ook z'n voordelen: "Als db van de mr hebben we inmiddels veel expertise opgebouwd. Dat wordt steeds belangrijker, want de professionalisering van het bestuur gaat door, dat merken we echt. Als mr moet je zorgen dat je bijblijft en je expertise op peil houdt door scholing, anders heb je snel een achterstand." Op hetzelfde niveau opereren is goed voor iedereen in de medezeggenschap, vindt Luchsinger: "Ik geloof echt in een gezamenlijk draagvlak. Samen kun je een beter product neerzetten."

Eerlijke verdeling
Pantarijn is een grote scholengemeenschap met twee locaties in Wageningen en vestigingen in Kesteren en Rhenen. De vier locaties hebben samen een breed aanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Bestuurlijk gaat het om een éénpitter met 1 brinnummer en 2700 leerlingen. Alle vestigingen hebben deelraden, er is een bovenschoolse mr waar alle locaties in zijn vertegenwoordigd.
De Wageningse mavo/havo/vwo-locatie is de grootste en dat betekent dat een eerlijke verdeling van de middelen regelmatig aan de orde komt in de mr. "Je moet echt oog hebben voor elkaars behoeftes en recht doen aan iedereen. Wat betaalt elke locatie aan de centrale ondersteunende diensten, hoe regelen we dat met een eerlijk toerekeningsmodel, daar zijn we als mr actief mee bezig geweest."
Het Pantarijn heeft een zeer democratische cultuur, benadrukken Luchsinger en mr-secretaris Nico Vedder. "Van oudsher heerst hier de sfeer van overleg en werkgroepen. Overal wordt altijd over gepraat. Er zijn echt wel cultuurverschillen tussen de verschillende locaties, dus je moet elkaar wel blijven bevragen. Dat zorgt voor de minste wrijving en het hoogste rende- ment. We polderen hier wat af met z'n allen." Een heikel punt dat binnenkort ongetwijfeld op de agenda van de mr komt: bring your own device. "Eigenlijk heeft elke leerling een scherm nodig. Maar de school kan dat niet betalen. Vraag je aan leerlingen om een eigen notebook mee te nemen? Ze zien je aankomen bij het praktijkonderwijs. Wat willen alle stakeholders, hoe denken docenten, ouders en leerlingen daar over? Dat wordt wel een discussie denk ik."

Prima faciliteiten
De faciliteiten voor de mr zijn prima geregeld, vinden ze zelf. De drie personeelsleden van het db krijgen elk 256 uur, de leden 70 uur, de leerlingen ontvangen een goede vacatievergoeding en er is een notulist beschikbaar voor de vergaderingen. Deze mr voelt zich serieus genomen, benadrukt Luchsinger.
De mr gebruikte zijn voordrachtsrecht voor een nieuw lid van de raad van toezicht, en dat voormalige ouderlid van de mr maakt nu inderdaad deel uit van de rvt. "We krijgen alle notulen van de rvt, we hebben minstens een keer per jaar overleg met hen. De verhoudingen zijn professioneel. We hebben nog nooit het idee gehad dat ons een oor werd aangenaaid."
Toen er twee jaar geleden een nieuwe schoolbestuurder moest worden aangesteld, zaten er naast twee leden van de raad van toezicht en twee leden van de directie ook twee mr-leden in de sollicitatiecommissie. De keuze viel uiteindelijk op Stella Efdé, voormalig PvdA-wethouder in Wageningen. "Professioneel met oog voor de menselijke maat", prijst Luchsinger zijn bestuurder. Secretaris Nico Vedder: "We praten hier over de keuzes die het bestuur wil maken. Daar gaat het om. Daarna komen pas de cijfers." Transparantie, het woord keert vaak terug, bijna een mantra hier in Wageningen. "Maar daar gaat het echt om", bezweren de twee leden van het db. "Het beleid moet inzichtelijk zijn."

Vooroverleg
De mr-avonden zijn strak ingedeeld: eerst is er onderling vooroverleg, daarna schuiven bestuurder en beleidsmedewerker aan. Als derde vergadersegment is er weer een onderling na-overleg met alleen de mr, waarin wordt gestemd. Deze keer verwelkomt de mr een aantal nieuwe leden. Daar wordt veel tijd en aandacht aan besteed, inclusief de basis van afspraken en werkwijze. Wat betekent het precies, dat ze hier 'zonder last of ruggenspraak' zitten? Hoe verloopt een stemming, hoe raadpleeg je je achterban? Elke afkorting wordt even toegelicht en vooral de nieuwe leerlinggeleding krijgt adequaat informatie over het hoe en wat van het taakbeleid, de vakantieregeling, de bapo ('ouwelullenregeling') en de gang van zaken als een volgende keer de begroting op de agenda staat. Iedereen, ook de nieuwe leden, trekt
zijn of haar mond open. De bestuurder stelt zich open en geïnteresseerd op, er lijkt weinig afstand tussen de verschillende geledingen. De voorzitter loodst iedereen snel en vaardig door de agenda heen.

Klachtencommissie
Er verschijnt binnenkort een advertentie om nieuwe leden te werven voor de klachten- en bezwarencommissie van de school, meldt bestuurder Efdé. Dat is hoognodig, licht Luchsinger toe. "Er zaten alleen maar oud-medewerkers van de school in, de schijn van partijdigheid is snel gewekt. Het lijkt beter als er een commissie komt die op iets meer afstand van de school staat."
Er komen zorgen ter tafel omtrent de bekostiging van LWOO-leerlingen: hun aantal loopt terug op school en daarmee de budgetten, maar op de locaties merken ze er niks van dat er minder zorg nodig zou zijn. "Ze hebben wel achterstanden, maar geen LWOO-beschikking, dat is toch vreemd." Het managementteam gaat zich erover buigen, kondigt Efdé aan.
Het db van de mr maakt zich zorgen over het functioneren van de deelraden op de andere locaties. Zijn die er wel? Komen ze wel bij elkaar? Jazeker, meldt de orthopedagoog uit Kesteren, die nieuw is in deze mr en daar in de deelraad zit. "We hebben onlangs ons jaarverslag aan de locatiedirecteur aangeboden." Prima, reageert secretaris Nico Vedder, maar dat jaarverslag moet dus zeker ook naar deze centrale mr. Dan weet de bovenschoolse medezeggenschapsraad hoe het er op de vestigingen aan toegaat.

Digitale verkiezingen
De secretaris steekt de hand in eigen boezem waar het de onlangs gehouden digitale verkiezingen voor de mr betreft, zegt hij. Hij is blij dat alle nieuwe leden er zitten, maar de organisatie verliep nogal 'roestig', vindt hij zelf. Iedereen kon schoolbreed op vier kandidaten stemmen, maar veel van die kandidaten waren natuurlijk slechts bij een beperkte groep bekend, of slechts op hun eigen locatie.
Dat werkte dus niet, beamen alle aanwezigen. Je stemt alleen op iemand als je die kent, of er informatie over hebt. Vedder vraagt zich af waarom de mr-kandidaten niet iets over zichzelf op papier hebben gezet, waarin ze zichzelf aanprijzen, of hun visie op één en ander bekend maakten.
Zo'n campagne-actie kan hij wel adviseren, maar dat valt niet mee hoor, vindt een gekozen mr-lid van de personeelsgeleding uit Rhenen. "Het is misschien handiger als er wat vragen op papier staan, dan kun je die als kandidaat beantwoorden, dan heb je wat meer houvast."
Goed idee, vindt iedereen. En dat je op vier leden zou moeten stemmen, dat is toch ook onzin eigenlijk? Nogmaals brede bijval. De secretaris komt volgende vergadering met een voorstel om de verkiezingsstatuten aan te passen, belooft hij.

Drie tips van Rob Luchsinger

  • Zorg in het begin van het mr-jaar voor scholing waarbij je het activiteitenplan van de mr als uitgangspunt neemt. Alle leden zijn dan weer op de hoogte van de plaats van de medezeggenschap in de organisatie en we stellen samen de accenten voor het volgende jaar vast.
  • Laat je adviseren door de vakbond en andere deskundigen. Wij hebben een serviceabonnement bij de AOb, dat bevalt erg goed.
  • Organiseer digitale verkiezingen. Je bereikt een veel groter publiek en je krijgt meer inzicht in je achterban.

Verschenen in infomr 4/2014

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren