Ninuska van der Vaart-Koster: Veel feedback van ouders, directie en collega's

Ninuska van der Vaart-Koster (42 jaar) staat voor kleutergroep 1/2 op de openbare Jenaplanschool Wittevrouwen in Utrecht. Ze zit nu bijna een jaar in de mr: “Je kent door het mr-werk de achtergronden van besluiten.”

Voordat ze vijf jaar geleden in Utrecht ging werken, stond ze in Brabant voor de klas en ook daar zat ze al in de medezeggenschapsraad. Je kunt in de mr mee praten en mee denken over de inhoud, is de ervaring van Ninuska: "Je hebt als mr-lid echt iets te vertellen."
De mr van haar huidige school is weliswaar altijd goed gevuld, maar verkiezingen waren de laatste jaren niet nodig.
Dat haar collega-leerkrachten niet allemaal staan te dringen om in de mr te gaan, snapt ze wel: niet iedereen heeft affiniteit met deze invulling van de taakuren. Zelf noemt ze het mr-werk bevredigend en zinvol. "Je krijgt veel feedback van ouders en directie en collega's. Je krijgt veel achtergrondinformatie. Als 'gewoon' teamlid snap je in eerste instantie sommige besluiten niet direct. Door discussie in de mr met directie en ouders ken je alle overwegingen en ik heb het gevoel dat we ook echt iets te vertellen hebben."
Het is in het belang van de school dat leerkrachten de visie van ouders kennen en omgekeerd, merkt ze vaak. "Soms sta je er als leerkracht niet altijd bij stil hoe het voor ouders uitpakt." Zo kwam onlangs de inhoud van de website van school ter sprake tussen ouders en team. Op de site staan veel foto's en de site is vrij toegankelijk voor iedereen. Hartstikke leuk om te laten zien hoe het eraan toegaat vindt het team, en de meeste ouders zijn het daarmee eens. Maar tegen een aantal foto's werden ook bezwaren kenbaar gemaakt: daar moet dus rekening mee worden gehouden en ze zijn inmiddels verwijderd.
De mr stelt deze avond nog maar eens vast dat het belangrijk is dat alle ouders elk jaar kunnen laten weten of ze bezwaar hebben tegen foto's van hun kind op de site. "We moeten er op letten dat het onderwerp elk jaar op de agenda van de mr terugkeert."

Even wennen
De openbare Jenaplanschool Wittevrouwen kent twee locaties, die een paar honderd meter van elkaar af liggen en ieder alle groepen hebben. De school heeft één brin-nummer en twee directeuren. Zowel de ouder- als de personeelsgeleding van de mr heeft vertegenwoordigers van beide locaties: "Dat is eigenlijk toeval, maar wel belangrijk natuurlijk." De medezeggenschapsraad is net ingrijpend van samenstelling veranderd. Een aantal ervaren mr-leden is vervangen door nieuwkomers en dat is even wennen voor iedereen. "We gaan binnenkort met z'n vijven op een introductiecursus, dat lijkt ons wel zinvol."
Nieuwe leden, dus nieuwe keuzes. Er is geen vaste secretaris meer en alle mr-stukken worden sinds kort middels Dropbox gedeeld. Helemaal soepel loopt dat nog niet. Wie zet wat erop, hoe vind je stukken terug: het is nog even wennen. En wie leest eigenlijk de mailbox van de mr? Niemand, zo blijkt. Ook is besloten dat de pmr af en toe apart overlegt met de directie. Ninuska: "Zaken rond de nieuwe cao, daar hoeven ouders niet bij te zijn natuurlijk."

Schoolplan
Het schoolplan is een actueel onderwerp in deze mr: directie en team hebben al intensief overleg over de inhoud van het stuk, waarin staat waar de school naar toe wil de komende vier jaar. Het is de bedoeling dat leerkrachten in werkgroepen de komende jaren mee gaan denken over de inhoud. Een leerkracht: "Dan is het wel handig als er een indicatie is over hoeveel uur je daar mee kwijt bent, in verband met het taakbeleid. Als je het dan tof vindt, weet je hoeveel uur er voor staat, ongeveer."
De oudergeleding wil graag ook actiever meedenken over de inhoud, blijkt deze vergadering. "We willen als oudergeleding graag een sterkte-zwakte analyse maken van de school, en die inbrengen. Misschien dat er bij ons toch nog andere zaken naar voren komen." Prima, vinden directie en team. Ninuska: "De ouders op deze school zijn heel betrokken, kritisch, en veelal hoogopgeleid."
Onder de nieuwe mr-leden is nog enige onduidelijkheid: hoe verhouden koersplan van de overkoepelende spo (stichting openbaar primair onderwijs), het schoolplan en het jaarplan zich nu tot elkaar? De directie en het team buigen zich over een tool, mijnschoolplan.nl die naar verluidt handig zou zijn om je schoolplan 'inspectieproof' te krijgen en die tijd zou besparen bij het schrijven van steeds nieuwe jaarplannen. Maar het gaat ook over de inhoud: hoe vertaalt de school de populaire '21st century skills' uit het koersplan? Gaat het daarbij alleen om digitalisering? Zeker niet, blijkt. Het gaat om brede talentontwikkeling, ligt één van de directeuren toe. "Vaardigheden om goed samen te leren werken bijvoorbeeld. Allerlei competenties die kinderen voorbereiden op een snel veranderende maatschappij."

Breed aanbod
Communiceren, kritisch denken, presenteren: allemaal zaken die deze school belangrijk vindt en waar veel aandacht voor is in bijvoorbeeld (drama) lessen en bij de weekopeningen en vieringen. Er wordt Spaans gegeven, er is een kinderparlement, er zijn vakdocenten beeldende vorming en gymnastiek: "Wij vinden het normaal dat we dit aanbod ook hebben, buiten het reguliere curriculum om", zegt één van beide directeuren "maar mijn eigen kind heeft nooit drama gehad op school hoor, zo normaal is dat niet."
De 'brede talentontwikkeling', zit 'm onder meer in aandacht voor dit soort zaken, verduidelijkt een leerkracht aan een ouder. "Als een kind cognitief minder sterk is, kan het wel excelleren op een ander terrein." Handige input voor de SWOT-analyse (strength, weaknesses, opportunities en threats), concludeert de voorzitter meteen. Staat genoteerd.
Ook passend onderwijs komt bijna elke vergadering aan de orde. De school heeft relatief veel dyslectische kinderen, zegt Ninuska. "Daar zijn we in gespecialiseerd." Door passend onderwijs verwacht iedereen dat er in de toekomst meer kinderen met 'een uitdaging' of met specifieke onderwijsbehoeften door bepaald gedrag, in de klassen zullen zitten.

Vriendenstichting
Onder meer via de 'stichting vrienden van de jenaplanschool' komt er geld beschikbaar voor de aanvulling van de bestaande orthoteek, met artikelen en informatie over gedragsproblemen/ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Bij het team is behoefte aan meer informatie en tips op dat gebied. Ouders maken zich er wel enige zorgen over, blijkt. "Stel er zit een kind met PPD-NOS bij mijn kind in de klas. Eerlijk gezegd weet ik niet eens wat PDD-NOS is, maar ik zou wel willen weten wat dat betekent voor mijn kind, die dat niet heeft."
Op de aanstaande teamtweedaagse is één dag dan ook ingeruimd voor gesprekken over de vraag hoe het team zich verder kan bekwamen op dit gebied, vertelt de directie. "Het is ook lastig om te bepalen wat ouders daarover mogen weten, het draait natuurlijk veel om privacy. Maar we verwachten wel dat er in de toekomst meer kinderen binnen zullen blijven dan eerst. Doorverwijzen gebeurt steeds minder. Dus het is wel een belangrijk onderwerp." De vragen draaien natuurlijk deels om het feit dat ouders bang zijn dat zoiets negatief uitpakt voor hun eigen kind, maar er speelt meer mee: "We hebben hier veel ouderparticipatie. Stel je bent leesouder en je zit met zo'n kind op de gang, dan wil je toch ook weten hoe je daar het best mee om kunt gaan. Ik hoef natuurlijk niet álles te weten, maar toch."
Sommige ouders zijn heel open over wat er met hun kind aan de hand is, anderen willen niet dat er iets bekend wordt. "En we zien tegenwoordig soms dat kinderen een spreekbeurt houden over hun eigen 'handicap'. Dat werkt ook goed." Bij alle onderwerpen in de mr-vergadering komen steeds teambelang en ouderbelang naar voren "die zijn niet tegengesteld aan elkaar", vat Ninuska samen "het gaat om het belang van de school."

Vrijwillige ouderbijdrage
De al eerder genoemde 'stichting vrienden van de jenaplanschool' werd een aantal jaar geleden opgericht door ouders. Deze beheert de vrijwillige bijdrage van de ouders en wil voor zover mogelijk de financiële positie van de school versterken, bijvoorbeeld door sponsorwerving. De ouderraad en de mr hebben het recht om een voordracht te doen als er een nieuwe bestuurskandidaat nodig is.
Het geld van de ouderbijdrage wordt ingezet voor concrete plannen die de kwaliteit van het onderwijs op school in stand kunnen houden of te verbeteren. De flinke pot met geld zal dit keer dus gedeeltelijk naar de uitbreiding van de orthoteek gaan, maar er is meer uit te geven. Iets voor het techniekonderwijs, is een wens van de school. Een vorige aanschaf bevalt niet zo goed. Een 3D-printer, zou dat niet leuk zijn, wordt geopperd? Maar wat kun je daar nou helemaal mee, is misschien toch een beetje teveel een hype, vermoedt een ander. De stichting kan verder denken en op de mr-agenda komt dit puntje zeker terug. De stichting beslist namelijk in overleg met mr en directie over de bestemming van het geld.


Tips van Ninuska:

  1. Zorg dat er bij elke vergadering een duidelijke agenda en tijdlijn is.
  2. Houd nauw contact met directie en ouders.
  3. Doe met nieuwkomers in de mr samen een basiscursus medezeggenschap.

Verschenen in infomr 1/2015

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren