Werkdruk kan omlaag: Pak die kans!

Zijn ze weg, die 40 uur maatwerk waar het voortgezet onderwijs zich zo moeizaam in gewrongen heeft de afgelopen jaren? Echt wel, kunnen AOb-adviseurs keer op keer melden aan medezeggenschapsraden als het transitieplan aan de orde komt. Toch laten veel scholen de kans om iets te doen tegen werkdruk nog liggen, merkt de vakbond.

 

Het klinkt zo eenvoudig: de overheid blijft op jaarbasis 40 uur per voltijdbaan vergoeden, maar de bijbehorende maatwerkuren hoeven de vo-leerkrachten niet meer uit te voeren. De overschietende tijd is bedoeld om de werkdruk van het onderwijzend personeel te verminderen. Hoe doet de school dat? Daar moeten de medezeggenschapsraad en het bestuur afspraken over maken, wat meteen een goede gelegenheid is om alle afspraken over onderwijstijd en taakbeleid door te nemen. De uitslag van dat overleg draagt de deftige naam transitieplan, maar is natuurlijk gewoon een lijst afspraken.
"Ook de schoolbesturen hebben nog geen idee hoe ze dit aan gaan pakken", zegt AOb-rayonbestuurder Albert Krist. "Helaas hoor ik vaak dat er geen verandering gaat optreden, terwijl er prachtige kansen zijn om als professional je invloed te laten gelden." Als de school alles bij het oude laat, blijven er veel te veel kansen liggen. Daar hebben leerlingen, ouders én personeel uiteindelijk last van.
Gewoon doorgaan op de oude weg zonder enige verandering kan bovendien feitelijk niet, legt AOb-trainer Reinout Jaarsma al maanden uit aan ieder mr-lid dat hij tegenkomt. De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs betekent een nieuwe rangschikking van afspraken over taakbeleid, onderwijstijd, lessentabel, jaarroosters en professionele ontwikkeling. Ze hangen allemaal met elkaar samen en de nu beschikbare financiële ruimte schept kansen. Eén valkuil om te vermijden: beleidskeuzes rond krimp en boventalligheid moeten mr en bestuur juist niet verbinden aan het transitieplan. Die kwesties volgen hun eigen besluitvormingstraject.
Toch komen de kansen uit de cao bij sommige scholen over als bedreigingen, merkt Jaarsma. Als alles met elkaar samenhangt, zijn op alle onderdelen veranderingen mogelijk en kunnen 'heilige huisjes' op hun grondvesten schudden. Tot zijn grote verbazing kwam hij zelfs een medezeggenschapsraad tegen die vreesde voor ontslagen als gevolg van de nieuwe cao. "Dat kan natuurlijk niet bij een maatregel die bedoeld is om de werkdruk omlaag te brengen."
De komende maanden zijn van groot belang voor medezeggenschapsraden die de kans op lagere werkdruk wel willen pakken. In deze periode wordt bepaald hoe de school na de zomervakantie functioneert, welke taken het personeel doet en op welke activiteiten de leerlingen kunnen rekenen. De discussie over onderwijstijd, urenbudget en taakbeleid kan eindeloos duren, maar dat is niet praktisch. Om de kansen niet voorbij te laten gaan, kan de mr beslissen om het komende jaar genoegen te nemen met kleine verbeteringen. De praktijk wijst dan uit waar nog meer ruime te vinden is, als bestuur en mr vooraf duidelijk afspreken waar ze in die periode op letten.
Trainer Jaarsma herhaalt het nog maar eens: "Het taakbeleid kan niet jaar in, jaar uit het sluitstuk zijn van de begroting. Iedereen een schepje erbovenop laten doen is geen oplossing. Maak een toekomstbeeld wat de school aanbiedt, inclusief de bijbehorende organisatie. Kruip niet in de loopgraven met je zakjapanner erbij. En wat je als mr ook doet, praat alleen over beleid en niet over individueel maatwerk. Het transitieplan heeft geen gevolgen voor de individuele rechtspositie."

AOb Scholing ondersteunt medezeggenschapsraden die aan hun transitieplan werken, zie www.aobscholing.nl

Verschenen in infomr 1/2015

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren