Ambitiegesprek, probeer het eens

Goede samenwerking is de kern van geslaagde medezeggenschap, maar zulke samenwerking komt niet altijd vanzelf tot stand. Zowel de mr als de overlegpartner kunnen er meer uithalen als ze eens iets nieuws proberen: het ambitiegesprek.

Aan de regels en rechten ligt het niet. De Wet medezeggenschap op scholen legt de basis voor goede medezeggenschap, maar de praktijk is weerbarstig. Mr-leden klagen over gebrek aan informatie, ze krijgen te laat adviesaanvragen van hun overlegpartner, ze voelen zich niet serieus genomen. Aan de andere kant van de tafel horen we directeuren en bestuurders klagen dat hun mr vooral naar procedures kijkt, zich te afwachtend opstelt, te veel oog heeft voor details en niet meedenkt met het grote geheel. Op scholen waar dit ongenoegen leeft, moddert de medezeggenschap voort. Er wordt vergaderd, de mr brengt adviezen uit en stemt in met voorstellen, met wat pech loopt een agendapunt uit op een geschil. Zulke medezeggen.schap mist kansen en dat komt vooral doordat de samenwerking te wensen over laat. Goede samenwerking van bevoegd gezag en mr is de kern van geslaagde medezeggenschap. Daarom is samenwerken de rode draad in het gezamenlijke advies Goede medezeggenschap. En daar staat een belangrijk nieuwtje in: laat de mr en diens overlegpartner elk jaar een ambitie-gesprek voeren. Praat los van de gewone agenda over de vraag hoe medezeggenschap op de school echte meerwaarde krijgt, zowel voor de mr en diens achterban als voor het bevoegd gezag. Zo'n gesprek heeft natuurlijk alleen zin als beide partijen het aandurven om de kaarten op tafel te leggen. Scholen zijn vrij om dit wel of niet te doen. Ze kunnen er ook een andere naam aan geven of de kernvraag anders stellen.
Bijvoorbeeld: wat hebben wij van de ander nodig om onze positie en opdracht waar te kunnen maken? En in de sfeer van samenwerking: wat kunnen wij de ander bieden om diens positie/opdracht te verwezenlijken? In de uit.werking van de kernvraag gaat het al snel over communicatie, aanspreekbaarheid, deskundigheid en faciliteiten. En daarom is het vooral voor de medezeggenschapsraad belangrijk om het ambitiegesprek goed voor te bereiden: de mr-leden moeten het met elkaar eens zijn voor.dat ze afspraken met de overlegpartner kunnen maken. De mr kan het gesprek alleen voeren als vooraf duidelijk is welke onderwerpen aan de orde zullen komen en wat voor afspraken de raad wil maken met de overlegpartner. Op de website infowms.nl staat een toolkit vol handreikingen over de praktijk van goede medezeggenschap. Ze rusten allemaal op de drie pijlers van het advies: samenwerking, ver.betering van de deskundigheid van mr-leden en een actieve relatie tussen mr en achterban. Bij alle drie heeft de overlegpartner zeker zo veel belang: goede medezeggenschap zorgt voor draagvlak voor het afgesproken beleid en daar wordt elke school beter van.


 

Quickstart voor de mr

Ambities? Het project Versterking medezeggenschap verzorgt mr-workshops op school en kan kosteloos een mr-quickstart aanbieden dankzij subsidie van het ministerie van Onderwijs. Een gekwalificeerde trainer bespreekt eerst de situatie van de mr en begeleidt aansluitend het eerste ambitiegesprek met de bestuurder. Elke mr kan zich opgeven voor een quickstart, zolang de voorraad strekt: ga op www.infowms.nl naar het menu Versterking medezeggenschap en klik op Ondersteuning.

Verschenen in infomr 2/2015

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren