Fusiezeggenschap Mids de Marren bij hoogste mr-rechter

Wie heeft er medezeggenschap over de fusie van een basisschool: de mr van de school in kwestie, omdat uit de wet blijkt dat een fusiebesluit ter instemming aan de betrokken mr moet worden voorgelegd? Of kan die stap worden overgeslagen als het fusiebesluit voortvloeit uit ‘breder integraal krimpbeleid’ waarmee de gmr in een eerder stadium al heeft mee ingestemd?
Om deze vraag draaide het 28 mei bij de Ondernemingskamer, die zitting houdt in het Amsterdamse Paleis van Justitie. Daar diende het hoger beroep dat het bestuur van de Stichting Palludara (16 christelijke basisscholen in Zuidwest Friesland) had aangetekend tegen een uitspraak van de geschillencommissie WMS. Die had eerder dit jaar de mr van basisschool Mids de Marren (Gaastmeer) in het gelijk gesteld, nadat die haar instemming had onthouden aan de voorgenomen fusie van de school (23 leerlingen) met Klaver Trije, een school 5 kilometer verderop, in Oudega.
Fusie van die twee scholen betekent dat de enige basisschool in het dorp Gaastmeer dicht zal gaan. De mr verzet zich daar, gesteund door ouders en personeel, al jaren tegen. "Zo lang we in ons recht staan, vechten we door", aldus Jetty Zeilstra, voorzitter en ouderlid in de mr. Het leerlingenaantal van de school schommelt al jaren rond de opheffingsnorm, maar blijft naar verwachting voorlopig nog constant.
Palludara stelt in de beleidsnotitie 'Toekomstbestendig christelijk onderwijs' uit 2012 dat een leerlingenaantal van 60 het absolute minimum moet zijn bij haar scholen. Die norm heeft tot gevolg dat meerdere scholen in de regio zouden moeten fuseren en sluiten. De gmr heeft destijds ingestemd met die beleidsnotitie, waarin werd aangekondigd om welke 10 scholen het daarbij ging. Die instemming maakt het mogelijk om de daaruit voortvloeiende fusies door te zetten zonder de noodzaak van instemming door alle betrokken afzonderlijke medezeggenschapsraden, stelde mr. W. Lindeboom, advocaat van Stichting Palludara. "Dit is stichtingsbreed beleid om de krimp het hoofd te bieden. Als je vervolgens elke mr mee laat beslissen, is dat de bijl aan de wortel van dat bredere beleid."
Volgens de advocaat van de mr van Mids de Marren, mr. W. Berkhout, deugt het niet om bij krimp alleen maar naar de financiën te kijken en scholen te sluiten: "Het onderwijs in Gaastmeer is duurder dan het onderwijs in Amsterdam, maar het overheidsbeleid is om zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs te houden." Ook het argument dat de onderwijskwaliteit op kleine scholen meer gevaar loopt, bestreed hij.
Stichting Palladura had in eerste instantie de instemming gevraagd bij een intentiebesluit tot fusie van beide scholen. Toen de mr niet instemde, vroeg de stichting vervangende instemming aan de LCG WMS. Die oordeelde dat de mr gerechtigd was om die instemming te onthouden. Een voorgenomen fusie vereist instemming van de betrokken mr van een school (Wms, artikel 10, aanhef en onder h). In hoger beroep stelt de stichting nu dat die instemming niet nodig is, omdat de voorgenomen fusie niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van breder beleid dat meerdere scholen betreft. En daarmee dus alleen instemming behoeft van de gmr.
De Ondernemingskamer doet uitspraak binnen acht weken.

Gepubliceerd 2015-05-31 14:34:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren