Hoezo, geen tijd voor pauze?

Ook al staat het recht op pauze voor de leerkracht in de wet, daarmee houdt het rooster er nog niet op elke school rekening mee. Toch heeft de medezeggenschapsraad in de strijd voor naleving van het recht op pauze niet alleen de wet en de AOb, maar ook de werkgeversorganisatie po-raad aan zijn kant.
Ze zijn efficiënt, modern en misschien zelfs wel hip, die continuroosters in het primair onderwijs. De kinderen krijgen een aaneensluitend programma, de ouders hoeven tussen de middag hun werk niet te onderbreken en er is meer tijd voor sociaal vertier in de tweede helft van de middag. Maar mag de opmars van deze korte schooldagen ten koste gaan van de pauze van leerkrachten? Natuurlijk niet, betoogt de AOb al jaren. Leerkrachten die een hele dagtaak afwikkelen zonder pauze, lopen veel te grote gezondheidsrisico's. De onderwijskwaliteit, het pedagogisch toezicht en het didactisch handelen dalen door vermoeidheid in de middag en met voortijdig afgebrand personeel komt een school niet verder.
Met de afspraak in de cao primair onderwijs 2014-2015 over pauzes zou de discussie voorbij moeten zijn. Iedere leerkracht met een werkdag van 5,5 uur of langer heeft recht op een pauze van dertig minuten óf op twee onderbrekingen van ieder een kwartier als de personeelsgeleding van de mr met zo'n splitsing instemt. Alle pauzes moeten ingeroosterd zijn tussen 10 en 14 uur. Het is dus niet vereist dat de hele school op hetzelfde moment even uitblaast, iedereen kan op een gepast moment aan de beurt komen.
Toch krijgen de AOb en de andere cao-partners te vaak meldingen van scholen waar de pauze tot discussie leidt. Schoolleiders en directeuren vinden te vaak dat het onmogelijk is om aan de cao-eisen te voldoen. Zo'n kwestie hoort uiteraard thuis op de agenda van de medezeggenschapsraad, of de directie er nu uit zichzelf mee komt of dat de collega's zich melden.
Het recht op pauze is niet alleen te vinden in de cao, maar vindt zijn basis in de Arbeidstijdenwet die voor alle Nederlanders geldt en in de arbeids- en rusttijdenregeling die elke school hoort vast te stellen. Op die regeling heeft de personeelsgeleding instemmingsrecht. De schoolleiding die al deze regels naast zich neer meent te moeten leggen, zal met een goed verhaal moeten komen. Mondelinge uitleg volstaat niet: de argumenten in een pauzediscussie horen op schrift te staan. Als dat document er is, kunnen de medezeggenschapsraad en de overlegpartner samen contact opnemen met de vakbond en de po-raad om het probleem voor te leggen. Aan de cao-tafel wordt dan gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing.
Zo'n oplossing kan echter niet zijn dat voor een deel van het personeel geen pauze meer geldt of dat de aangewezen tijden nog verder worden verruimd, tekent AOb-sectorbestuurder Anne Seuren aan: "Wij zullen de werkgever erop attenderen dat het bij andere scholen wel kan. We kijken graag mee hoe oplossingen van andere scholen en besturen een voorbeeld kunnen zijn voor de school die met een probleem zit. We zien met de po-raad toe op naleving van het recht op pauze zoals opgenomen in de huidige cao."

Gepubliceerd 2015-06-29 09:03:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren