Column Rob Luchsinger: Bijvangst

Een van de onverwachte bonussen van de operatie passend onderwijs blijkt in de praktijk de ondersteuningsplanraad (opr) te zijn, zeg maar de mr van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Of anders geformuleerd: hoe overheidsdwang mogelijk positief uitwerkt omdat daarbij de antieke bestuursvormen in het onderwijs op de publieke agenda verschijnen.
Over de impact van passend onderwijs voor de leerlingen is al veel geschreven. Er is niemand te vinden die problemen heeft met het uitgangspunt dat ieder kind het onderwijs krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft en dat zo thuisnabij als mogelijk. Waar wel pijn wordt ervaren is bij de gedwongen samenwerking tussen scholen in een door de overheid aangewezen regio. Opeens moet je onderwijsinhoudelijk samenwerken met die school uit de buurt die altijd je concurrent was of mogelijk zelfs je pedagogische tegenpool. Het gaat inderdaad om moeten. De overheid heeft ons land in regio's verdeeld waarbij ruim 150 samenwerkingsverbanden zijn gevormd voor het po en het vo samen. Enige uitzondering zijn de reformatorische scholen: zij moeten binnen hun eigen kring samenwerken.
Het moeten samenwerken speelt zich af op bestuurlijk niveau, op de werkvloer en tussen de vertegenwoordigers van de stakeholders: ouders, leerlingen en personeel. Deze stakeholders zijn vertegenwoordigd in de opr-en waarvan ik het genoegen heb lid te zijn. Als we ons nu even beperken tot de club van de bestuurders dan zien we een stille revolutie. Bestuurders moeten elkaar vertrouwen met bedrijfskritische informatie. Naast alle informatie die men al moest delen met de wereld, via bijvoorbeeld de vensters voor verantwoording, moet men met de billen bloot over ook de lastige dossiers. Een mooi resultaat dat ik als opr-lid waarneem, is de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ervoor zorgt dat alle leerlingen in de regio een plek krijgen. Gedaan met het zwartepieten met zorgleerlingen! Zo zijn er legio zaken die een doorbraak zijn van jarenlang gevestigde praktijken. In de opr wordt mij duidelijk dat de verzuilde praktijk tot zover eigenlijk een belemmering was om het beste onderwijs voor iedereen te realiseren. Als je deze lijn doortrekt, dringt de vraag zich op: wat hebben we eigenlijk aan die versnippering van overheidsgeld over een scala aan grotere en kleinere schoolbesturen? Is het misschien tijd om die vraag als opr-lid hardop te stellen aan politiek Nederland? Voor opr-leden ligt er een gouden kans om de onderwijskwaliteit zo positief te beïnvloeden. Zo langzamerhand krijg ik het idee dat de bestuursvorm van ons onderwijs een soort laatste relict is geworden waaraan sommige maatschappelijke stromingen zich spiegelen. Leuk voor degenen die in zo'n wereld leven, maar van een erg geringe meerwaarde voor de kinderen. Die moeten kunnen rekenen op het onderwijs om goed toegerust voor onze pluriforme maatschappij, een leven op te bouwen.

Verschenen in infomr 3/2015

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren