Mr-adviseur Berkhout: 'Luister naar de achterban'

Dik Berkhout is advocaat en medezeggenschapsadviseur van de medezeggenschapsraad van Mids de Marren. Hij stond de mr dit jaar bij in de geschillenprocedure, eerst bij de LCG WMS, eind mei bij het hoger beroep voor de Ondernemingskamer en eind september toen de pmr weer bij de geschillencommissie kwam omdat deze niet had ingestemd met de inkrimping van de formatie voor de school. In die laatste zaak is nog geen uitspraak. Hij omschrijft het dossier ‘Mids de Marren’ als ‘een heel droevige kwestie’. En dat terwijl hij tot nog toe al twee zaken voor de mr heeft gewonnen?

 

Berkhout: "Het kost alle betrokkenen heel veel energie. Voor de ouders geeft het veel onrust en het duurt lang. Voor de personeelsgeleding zijn zulke procedures ook zwaar en je zit als lid van de personeelsgeleding in de mr, in een lastige situatie."
Natuurlijk is hij verheugd dat de mr tot nog toe gelijk heeft gekregen van de rechtsprekers. Een bestuur (Palludara in dit geval, 16 christelijke basisscholen in Sneek en omstreken) kan niet tussen neus en lippen door in een stichtingsbreed beleidsstuk besluiten dat een aantal scholen moet fuseren. Elke Palludaraschool moet minstens 60 leerlingen hebben, stelde het stuk. Mids de Marren had er op dat moment 23. De gmr had weliswaar met het stuk ingestemd, als dat voor een school zúlke ingrijpende gevolgen heeft, moet je dat ook aan de betrokken medezeggenschapsraden voorleggen, luidde de uitspraak. Die verbaasde hem niet echt, zegt de jurist. Berkhout: "Naast wat er in de WMS staat heeft ook de Tweede Kamer volgens mij duidelijk gesteld dat er instemming op schoolniveau, van de mr dus, nodig is bij een fusie van scholen."
Gelukkig zijn er ook schoolbestuurders die wel vooraf peilen hoe hun 'stakeholders' over een bepaald voornemen denken. Berkhout: "Betrek ouders en leerkrachten toch bij zo'n proces! Je moet als bestuur luisteren. Een school is een maatschappelijke instelling, geen onderneming. Natuurlijk is een kleinere school relatief duurder, maar er spelen heel andere belangen. Dan ga je toch geen besluiten nemen waar je achterban het zó faliekant mee oneens is? Dat is toch ook de waarde van medezeggenschap, dat je naar elkaar luistert en daar wat mee doet?"
Hij ervaart de positie van de pmr vaak als ingewikkeld in dergelijke conflicten, zegt Berkhout, vooral bij de opheffing van een school (adviesrecht hele mr). "Een adviesgeschil bij de geschillencommissie WMS moet door de meerderheid van de mr worden ondersteund. Ik ben er een voorstander van dat de oudergeleding daarin een zelfstandige bevoegdheid heeft. Dan kan de pmr er intern ook niet op worden aangekeken. Het corrigeren van een eigen directeur of bestuurder is niet makkelijk. Zou je als pmr überhaupt wel mee moeten kunnen beslissen over het voortbestaan van je eigen school? De leefbaarheid van een dorp, de sociale contacten via school, het belang van school voor een kleine gemeenschap, de keuzemogelijkheid voor een kleine school, dat zijn zaken die voor ouders heel wat anders betekenen dan voor een leerkracht."  

Verschenen in infomr 3/2015

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren