Sterkere medezeggenschap vanaf 2016

Invloed op de benoeming van nieuwe bestuurders, bruikbaar gereedschap om in te grijpen als het bestuur de medezeggenschap aan z’n laars lapt en betere communicatie met de raad van toezicht. Dat zijn belangrijke gevolgen voor de medezeggenschap in de komende wet voor verbetering van de bestuurskracht in het onderwijs, die naar verwachting na de zomer van 2016 in werking treedt.

 

Het wetsvoorstel volgt op een intensieve evaluatie van de huidige gang van zaken. De AOb heeft daarbij op basis van praktijkervaringen gehamerd op enkele belangrijke wijzigingen van zaken die momenteel minder praktisch zijn geregeld. De belangrijkste punten:
  1. Kosten juridische bijstand: is in de huidige Wms vaag geregeld, geschillencommissie en Ondernemingskamer hebben diverse keren beslist ten gunste van de mr. De nieuwe wet zegt: juridische bijstand voor de mr moet zonder discussie worden betaald door het schoolbestuur, als de mr maar vooraf aan.kondigt dat de raad deze bijstand gaat inroepen.
  2. Benoeming in college van bestuur: Nu geen invloed mr, straks wel. Voor bestuursfuncties komen er profielen die de gewenste kwaliteiten van een bestuurder beschrijven. De mr adviseert over deze profielen, over de benoeming en over ontslag van bestuurders. De raad van toezicht kan van het advies afwijken, maar moet dat wel kunnen verdedigen, ook bij de geschillencommissie.
  3. Contact mr en raad van toezicht: Nu op vrijwillige basis, straks verplicht. De raad van toezicht moet minimaal twee keer per jaar overleggen met de medezeggenschapsraad over alles wat de mr wil bespreken.
  4. Naleving af te dwingen: Als het bestuur de regels van de medezeggenschap aan zijn laars lapt of uitspraken van de geschillencommissie niet naleeft, kan de mr straks via de commissie de overlegpartner tot de orde roepen. De commissie krijgt de bevoegdheid om via de rechter een dwangsom op te leggen aan het nalatige bestuur. Dit vervangt deels de huidige procedure bij de Ondernemingskamer.
  5. Duidelijke scheiding van taken: De geschillencommissie behandelt straks alle geschillen. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft alleen nog een rol bij hoger beroep tegen beslissingen van de geschillencommissie.

Het nu naar de Tweede Kamer verzonden wetsvoorstel wordt daar dit najaar behandeld en gaat dan door naar de Eerste Kamer. Als dat volgens plan verloopt, kan de nieuwe wet in werking treden in augustus 2016.

Verschenen in infomr 3/2015

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren