Schoolnabij advies voor elke mr

Adviezen en trainingen voor elke school die er behoefte aan heeft, op de eigen locatie of in elk geval in de directe omgeving. Dat is voor het project Versterking Medezeggenschap de kern van het werk, de komende jaren. De samenwerkende onderwijsorganisaties hopen van het rijk subsidie te krijgen om zulk ‘schoolnabij’ advies tot 2019 aan te kunnen bieden.

"Hoe dichter bij de school hoe beter, dat hebben we gemerkt met het aanbod van de Quickstart", zegt projectleider Philippe Abbing. "Dat levert echte resultaten op." Bij dit trainingsaanbod dragen medezeggenschapsraad en bestuurder samen een onderwerp aan dat op locatie wordt behandeld. In samenspraak wordt vervolgens ook vastgesteld welke ambities mr en bestuurder hebben voor de medezeggenschap in de daaropvolgende periode. Zo'n sessie neemt in totaal 4 uur in beslag. De Quickstart raakte eerder dit jaar uitverkocht: het door OCW toegekende budget was op. Vorige maand heeft het ministerie opnieuw geld beschikbaar gesteld, zodat inschrijven nu weer mogelijk is.
Wederom geldt dat de training mogelijk is zolang de voorraad strekt, maar projectleider Abbing voorziet meer herhalingen van wat hij noemt "een praktische hulp bij het nadenken over je eigen medezeggenschap". Het project Versterking Medezeggenschap rekent op nog enkele jaren subsidie, aangezien staatssecretaris Sander Dekker veel belang hecht aan het mr-werk in het onderwijs. Overheidssubsidie van de advisering over betere zeggenschap gaat de komende jaren uitsluitend naar het project. De nu nog aparte ondersteuning voor medezeggenschap in het passend onderwijs wordt eveneens bij Versterking Medezeggenschap ondergebracht. In het project werken alle organisaties van professionals samen. Ook scholierencomité LAKS en de Landelijke Ouderraad zijn in de stuurgroep vertegenwoordigd. Het trainings- en scholingsaanbod is aanvullend op bestaande activiteiten van de diverse belangenorganisaties. Om kleinere ouderorganisaties en andere bij medezeggenschap betrokkenen ook een stem te geven, roept het project binnenkort expert-groepen in het leven.
Het steunpunt wil ook direct advies geven aan mr-leden en bestuurders die met vragen zitten over concrete medezeggenschapskwesties. Verder denkt het aan de invoering van een meetlat waarmee de mr-leden en de bestuurder kunnen nagaan hoe zij nu 'scoren' met de praktijk van hun medezeggenschap. Om medezeggenschap ook meer structurele aandacht te kunnen geven staat de oprichting van de 'medezeggenschapstafel' op de agenda. Aan deze bestuurlijke tafel kunnen alle onderwerpen worden besproken die te maken hebben met medezeggenschap.
Nog wat verder weg ligt de uitvoering van het idee om medezeggenschap ook als vak aan te bieden op pabo's en lerarenopleidingen. Abbing: "Voor de nieuwe leerkrachten is dat belangrijke kennis. Maar langs die weg bereik je natuurlijk niet de collega's die al in de praktijk werken. Voor huidige en toekomstige medezeggenschappers zouden we kunnen denken aan vormen van e-learning met een trainer/ coach, zoals dat ook gebeurt bij de Open Universiteit."

Verschenen in infomr 3/2015

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren