Floris Scheper: 'Profilering met een goed verhaal'

Alle geledingen laten van zich horen in de mr van ‘Het Veurs’. Voorzitter Floris Scheper: “Maar ik zeg ook weleens: we zijn het volgens mij eens, het heeft geen zin om hier nog een half uur over door te kletsen.”
De warme hutspot ruikt verrukkelijk en de mr-leden die rond 17.30 uur de personeelskamer binnendruppelen, scheppen verrast allemaal lekker een bordje vol. De gezamenlijke maaltijd voordat de mr-vergadering begint is weliswaar vaste prik, maar bestaat zeker niet altijd uit een zelfgemaakt diner, zegt de kok-in-kwestie. "Meestal is het gewoon Chinees van de afhaal. Maar ik had zelf zin in hutspot en er is een praktijklokaal, dus ik heb even gekookt." Samen eten is een prettig ontspannen begin van zo'n mr-avond, vindt Floris Scheper (32 jaar), docent geschiedenis en sinds twee jaar voorzitter van de mr van het Veurslyceum in Leidschendam. De directie eet vaak een hapje mee, maar verdwijnt weer bij de start van de vergadering en schuift pas bij de tweede helft weer aan. Scheper probeert de vergadering te structureren, zegt hij. "Vroeger gebeurde het wel dat we aan sommige punten niet meer toe kwamen: geen tijd meer voor, was het dan. Dat wil ik voorkomen. Als voorzitter ben ik geloof ik wat zakelijker dan ik als mr-lid was. Nu zeg ik weleens: we zijn het volgens mij eens, het heeft geen zin om hier nog een half uur over door te kletsen."

Werkdruk

Het Veurslyceum heeft een mavo-, havoen vwo-afdeling en is in twee jaar tijd van 760 naar 900 leerlingen gegroeid. De school maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza, waar acht scholen in Leidschendam-Voorburg onder vallen. "We hebben financieel een moeilijke tijd gehad waarbij de werkdruk voor het personeel erg hoog was. Nu gaat het beter. Er is een nieuw college van bestuur, en er wordt gewerkt aan een overkoepelende visie en beleid waarbij we meer samen doen, maar ook niet in elkaars vaarwater zitten." Wat beslis je als school zelf, wat moet je afstemmen met de overkoepelende scholengroep: het speelt bij diverse onderwerpen die deze mr-vergadering aan de orde komen. Rondom de geplande aanschaf van chromebooks/laptops bijvoorbeeld: "Moeten alle scholen van Spinoza voor hetzelfde kiezen? Nee toch, hoop ik?" Elke geleding heeft zo z'n eigen inbreng bij het onderwerp. De leerlinggeleding wil graag dat er op het gewicht en vandalismebestendigheid wordt gelet: "Op de trappen gaat het er best ruw aan toe. En je moet 'm wel meesjouwen in je tas waar ook al allemaal boeken in zitten." Wordt via Magister gemeld wanneer je de laptop nodig hebt in een les? De oudergeleding waarschuwt dat de school zich niet rijk moet rekenen bij het plan om de oude laptops te gelde te gaan maken: "die zijn geen drol meer waard." Er is een commissie ICT en er komt een pilot, daar is de personeelsgeleding blij mee. "We gaan geen dure ICT-bedrijven inhuren. Collega's en talentvolle leerlingen schakelen we in om die docenten te helpen die hulp nodig hebben."

Profilering

Ook bij de profilering is de balans tussen zelfstandig en overkoepelend een thema: Het Veurs wil zich meer gaan profileren, maar dat moet natuurlijk wel passen binnen het Spinoza-beleid. "Je moet een goed verhaal hebben als school. Ook als je blijft wat je bent." Een ander mr-lid: "Rondom ons gebeurt van alles: scholen maken keuzes. We hebben een zelfstandig gymnasium om de hoek, dan ligt het niet voor de hand om dat ook te gaan doen. En: "Misschien zien mensen ons als een dorpsschool. Nou én? Ik heb niks tegen een hele goede dorpsschool. Maar zeg wel wat dat voor je als school betekent. Als je zegt dat je meer aandacht hebt voor individuele leerlingen moet je wel je gedrag aanpassen en het waar kunnen maken. Dat je kleinere klassen hebt bijvoorbeeld."
En weer klinkt de mantra van deze mr: "We moeten het Spinoza wel meenemen in onze denkrichting."
De vergadering verloopt levendig, en vanuit alle geledingen komen er vragen en suggesties. Interim-schoolleider Roel van Pagée antwoordt, licht toe, trekt af en toe het boetekleed aan, neemt aanbevelingen ter harte. Anouk de Graaff, die namens de leerlingen in de mr zit, komt steeds met duidelijke praktische kwesties: natuurlijk wordt die ene fietsenstalling niet gebruikt, want de schooldeur aan die kant zit dicht, dus moet je als leerling helemaal omlopen als je daar je fiets zet. En nu besloten is dat er vluchtelingen in de gymzaal vlakbij zullen worden opgevangen: waarom vertelt de schoolleiding tijdens een bijeenkomst in de aula niet even wat dat betekent, voor alle leerlingen tegelijk? En het nieuwe systeem rondom te laat komen: leerlingen vinden het he-le-maal niks. Wat zijn de voordelen voor docenten nou eigenlijk? Kan het nog aangepast worden?
Wat gaat het Veurs doen, als rekenen straks geen kernvak meer zou zijn, wil Thera Roeleven namens de oudergeleding weten. En er zijn gesprekken gevoerd met het personeel over de toekomstige invulling van de schoolleiding, "daar hadden we als ouders ook graag bij betrokken willen worden. Zeker als lid van de mr had ik daarvan willen weten." En wat die profilering betreft: "Zorg dat ze dat op de basisscholen in de omgeving weten."

Bottom-up

Voorzitter Scheper: "Leerlingen en ouders zitten natuurlijk op een andere manier in de mr. Als pmr zitten we er ook echt voor de belangen van het personeel, maar de andere geledingen hebben natuurlijk weer een hele eigen zienswijze en het is interessant om die te horen. Een ouder uit het bedrijfsleven heeft een hele andere benadering dan wij in het onderwijs gewend zijn, wij proberen toch vooral bottom-up te werken."
Hij wil er vooral aan werken dat de directie en cvb zich constant bewust zijn van de belangen van het personeel. "Onze stem is belangrijk. Je moet ons meenemen in het maken van beleid, wij moeten dat uit gaan voeren." Als pmr proberen ze hun achterban goed mee te nemen in wat er wordt besproken, zegt Scheper. Er wordt na elke mr-vergadering via de mail een nieuwsflits verstuurd waarin de belangrijkste punten worden genoemd "en af en toe organiseren we een snoepbijeenkomst".
Snoepbijeenkomst? "In de tweede pauze, dan praten we wie dat wil even bij over één onderwerp, bijvoorbeeld de aanschaf van laptops, of hoe het taakbeleid aangepast gaat worden. Van de ruim 100 personeelsleden zijn er altijd wel een stuk of 30, 40 aanwezig. En er zijn dus snoepjes om het leed te verzachten dat het tijdens je pauze is."
Ook werd er een enquête rondgestuurd: wat vindt het personeel eigenlijk van de pmr? Scheper: "Daar kwam uit dat 80 procent vindt dat we hen best goed vertegenwoordigden, maar dat ze eigenlijk graag vaker geraadpleegd willen worden. Dan gaan we nu dus doen. We gaan vaker een enquête rondsturen over belangrijke onderwerpen. We willen als pmr echt een goede vertegenwoordiging zijn voor al het personeel, zonder dat we klakkeloos volgen wat de meerderheid roept."

Tips van Floris Scheper:

  • Onderhoud je link met de achterban! Dan sta je sterker, dan kun je altijd laten weten wat er echt leeft onder het personeel.
  • Zorg voor een vast wekelijks moment om als pmr met de schoolleiding te overleggen. Dat geeft ruimte voor constructief overleg.
  • Maak een goede jaarplanning. Dan weten mr en schoolleiding waar ze aan toe zijn.

Verschenen in infomr 4/2015

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren