Gele dagen+40uur= werkdruk omlaag

Door een onderscheid te maken tussen gele en rode dagen leidt de 40-urige werkweek echt tot verlaging van de werkdruk, verwacht de mr van sbo Noorderlicht in Tilburg. “Dit is het overlegmodel.”
Er heerst nog steeds veel onrust over de nieuwe cao primair onderwijs. Vooral de invoering van de 40-urige werkweek voelt voor veel leerkrachten alsof ze moeten werken in de vakantie, merken consulenten van de Algemene Onderwijsbond. Maar door goede afspraken te maken kan de 40-urige werkweek juist een manier zijn om de werkdruk te verlagen, zegt Marian de Brouwer, leerkracht en mr-lid op Noorderlicht, een school voor speciaal basisonderwijs in Tilburg.
De gmr van overkoepelende stichting Biezonderwijs stemde in met het overlegmodel. Dat kon worden ingevoerd op de zeven scholen voor speciaal (basis)onderwijs en de expertisedienst. Maar Marian de Brouwer, tijdelijk lid van de gmr, zag in het vakantierooster voor het komend schooljaar iets vreemds: 14 dagen voor 'tijd- en plaatsgebonden werken'. De Brouwer: "Ik was verbaasd. We hadden toch gekozen voor het overlegmodel? Er was helemaal geen overleg geweest over het aanwijzen van die dagen. In de laatste week van de vakantie, als de leerlingen nog vrij waren, moesten we bijvoorbeeld op drie, door de stichting vastgelegde dagen, terugkomen. Het voelde voor mij heel knellend."

Sparren

Door afwezigheid van een collega is ze tijdelijk het enige personeelslid in de mr van Noorderlicht. De Brouwer: "Ik heb binnen ons team op school om een sparring-groepje gevraagd, om meer input te krijgen. We hebben met zes mensen als 'werkgroep cao' kritisch gekeken naar de afspraken die op gmr-niveau waren voorgelegd en we kwamen tot de conclusie: zo willen we het niet. We wilden serieus in overleg met onze eigen directie."
Dat overleg in de werkgroep en met de directie was zeer intensief en constructief, zegt De Brouwer. Want alles moest voor de zomervakantie rond zijn. Waar het natuurlijk om gaat, benadrukt ze, is dat je als personeel je eigen verantwoordelijkheid neemt. "Natuurlijk moet je zorgen dat je taken op de afgesproken tijd ook af zijn en dat je alles op orde hebt. Maar als je kunt schuiven met dagen, voelt dat als vrijheid. Dat zorgt ervoor dat je op kunt laden als je het nodig hebt."

Dialoog

In een dialoog met de directie kwam het personeel in het cao-groepje tot een verdeling van de 14 dagen (die allemaal vallen in de periode dat de kinderen vrij zijn) in gele en rode dagen in het rooster. De drie rode dagen geven aan dat er sprake is van 'tijd- en plaatsgebonden werk': dan moet iedereen op school zijn. De elf gele dagen zijn verdeeld over het jaar en sluiten deels aan op de vakanties. Op die gele dagen mogen de personeelsleden zelf weten of ze op school of elders werken. De Brouwer: "De geplande taken moeten op een bepaald tijdstip af zijn, daar gaat het om. Je hebt zelf de keus wanneer en hoe je dat voor elkaar krijgt."
Personeel kan daarom bijvoorbeeld ook op zondag de school in: "Dat je de keuze hebt, dat je zelf verantwoordelijk bent, dat er niet wordt gecontroleerd of jij je uren wel maakt maar dat je gewoon zorgt dat je doet wat er is afgesproken, dat maakt dat je je meer gerespecteerd voelt in je werk." Natuurlijk moeten de ontwikkelingsperspectieven, de groepsplannen en de voorbereidingen voor alle vieringen op tijd af zijn, daar blijft iedereen zich van bewust. "Maar als je meer verantwoordelijkheid bij het personeel legt, krijg je denk ik uiteindelijk meer terug."
Zelf merkt ze het weleens, dat ze om 15.00 uur 's middags echt aan haar 'taks' zit, zegt De Brouwer. "Dan is het toch onzin dat ik tot 17.00 uur op school aanwezig moet zijn als de kinderen al weg zijn? Dan wil ik gewoon op tijd naar huis en dan werk ik 's avonds verder. Voor mij werkt dat beter."

Werkdruk verlagen

De invoering van de 40-urige werkweek was bedoeld als werkdruk-verlaging, zegt ze nog maar eens. "Zoals wij dit nu hebben afgesproken kan dat denk ik inderdaad zo werken." Noorderlicht heeft ervoor gekozen om de verdeling van ieders normjaartaak zichtbaar voor het andere personeel op de server te zetten. "We willen er open over zijn. Collega's kunnen van elkaar zien hoe het is geregeld. Tot nog toe doet iedereen eraan mee. Ik concludeer dan dat iedereen zich blijkbaar veilig genoeg voelt. Dat is fijn."
Dit schooljaar gaat Noorderlicht bekijken of het inderdaad goed uitpakt. "We kunnen zaken tussendoor aanpassen. Bijvoorbeeld om te kijken wat er precies onder de opslagfactor valt. Hoe vullen we de duurzame inzetbaarheid in: dat is allemaal onderwerp van overleg. Daar gaat het toch om: het is een overlegmodel!"

Pak je verantwoordelijkheid!

Perry van Liempt, mr-consulent AOb: "Leerkrachten denken soms te snel: Het wordt wel voor ons geregeld. Het is de moeite waard om je ergens in te verdiepen, zoals hier is gebeurd. Complimenten voor de vasthoudendheid van de mr van Noorderlicht. Natuurlijk is het moeilijk om over deze zaken in overleg te gaan met je directeur. Maar met een positief kritische houding kom je vaak ver. Andere scholen denken nu: hoe kan dat? Wij móeten terugkomen, en zij niet. Dan zeg
ik: ga naar je mr! Deze cao-werkgroep bestond uit personeel dat niet in de mr zat, maar zich wel in de cao wilde verdiepen en er veel tijd in heeft gestoken. Als je als personeel goed in je vel zit, heeft dat natuurlijk een weerslag op de kinderen."

Verschenen in infomr 4/2015

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren