De teamleider wordt schoolleider, wat nu?

Onze scholen hebben bij de invoering van passend onderwijs besloten om de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk op de werkvloer te leggen. De structuur met een regiodirecteur en teamleiders is geëvalueerd en nu blijkt dat de teamleiders eigenlijk zwaarder werk doen dan verwacht. Het bestuur wil ze daarom schoolleider maken, waardoor ook het salarisniveau een schaal stijgt. Hebben wij als gmr daar nog iets over te zeggen?

 

Uit de evaluatie blijkt dat de teamleiders daadwerkelijk meer doen dan verwacht. Bij een zwaardere taak hoort volgens de systematiek van functiewaardering een andere beloning. Het is verstandig dat de school die stap neemt in plaats van te wachten tot de betrokkenen hun rechten zelf komen opeisen. De functie schoolleider staat genoemd in de cao primair onderwijs en de meeste functieboeken vermelden hem daardoor vanzelf. De ruimte voor de medezeggenschap om hier eigen keuzes te maken is gering, in deze kwestie gaan de regels van de cao voor. Bovendien hebben de vakbonden in uw geval zich bij het gedecentraliseerd overleg tevreden getoond, omdat de schoolleiders de ruimte krijgen om zich verder te kwalificeren. Er is nog wel formele instemming van de gmr nodig om het functiebouwwerk aan te passen en die beslissing geldt dan voor alle scholen.

Vragen, opmerkingen, problemen met het werk op school? De medezeggenschapsraad kan zich ermee bemoeien. Vragen voor deze rubriek zijn welkom op infopuntmr@aob.nl

Verschenen in infomr 4/2015

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren