Geen reglement, dan ook geen regels?

De bestuurder van onze school voor voortgezet onderwijs wil dat het onderwijsondersteunend personeel in een rooster van 40 uur per week gaat werken en om dat te ‘verkopen’ mag het oop voortaan op elk gewenst moment van het jaar vakantie opnemen. De gmr wordt niet om instemming gevraagd. Volgens de advocaat van het bestuur hoeft dat niet, omdat er nooit een werkreglement is vastgesteld. Is dat correct?
Zo'n slimmigheidje proberen advocaten wel vaker, maar als de werkgever regels vaststelt, vormen die samen een werkreglement zoals de WMS dat bedoelt. Ook al krijgt het beestje een andere naam, de personeelsgeleding in de gmr heeft instemmingsrecht. Zolang er geen werkreglement is, kiest elk personeelslid zelf tussen roosters met 36, 38 of 40 klokuren binnen de jaarlast van 1659 uur en kan de werkgever dit recht niet op eigen houtje schrappen. In het overleg dat de werkgever over deze plannen hoort te voeren, kunnen de mr-leden de vraag stellen wat er gebeurt als het voltallige oop straks besluit om buiten de schoolvakanties alle verlof op te nemen.

Vragen, opmerkingen, problemen met het werk op school? De medezeggenschapsraad kan zich ermee bemoeien. Vragen voor deze rubriek zijn welkom op infopuntmr@aob.nl

Verschenen in infomr 4/2015

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren