Anne-Marie Holierhoek: 'We zijn serieus genomen'

Eindelijk is er duidelijkheid én eensgezindheid over de omgang met overuren van de oop’ers op alle dertien scholen van de stichting katholiek voortgezet onderwijs Breda (SKVOB e.o.). “Je kunt écht het verschil maken”, concludeert Anne-Marie Holierhoek, mediathecaris en actief in de medezeggenschap.

 

Ze is helemaal niet het type 'uurtje-factuurtje', zegt Anne-Marie Holierhoek. "Zoals zoveel mensen in het onderwijs." Ze werkt al jaren met heel veel plezier als mediathecaris op Markenhage, een Daltonschool voor voortgezet onderwijs in Breda. "Ik heb echt de leukste baan die er is en je weet dat overwerk erbij hoort in het onderwijs, zeker ook als oop'er. Maar aan het eind van het jaar was er altijd gedoe over onze overuren."

Verlofuren

De regel bij haar werkgever was, en ze citeert even: Behoudens maximaal het aantal uren van een volledige werkweek moeten verlofuren worden opgenomen in het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd. Holierhoek: "Dus als je 36 uur per week werkt, mag je maximaal 36 uur meenemen naar een volgend jaar." Dat werd heus niet op elke school van de stichting even streng gehandhaafd, zegt ze, "maar het was toch steeds een vervelend en terugkerend punt." Want veel oop'ers hadden veel meer overuren gemaakt, bovendien is het vreemd om die overuren per kalenderjaar te tellen.
Holierhoek zit in de deelraad, in de medezeggenschapsraad én in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ze besprak de kwestie met Gerard van Niel, secretaris van de gmr. Hij zegt: "Er was niet één duidelijke lijn binnen onze stichting. Bovendien: er wordt soms best veel van oop'ers gevraagd, terwijl ze toch echt niet de bestbetaalde groep in het onderwijs zijn." Van Niel en Holierhoek besloten om de kwestie aan te kaarten. "Ons voorstel was om een zinnetje aan de regel toe te voegen: Tenzij anders wordt overeengekomen met de leidinggevende."
De voorgestelde toevoeging stuitte op een onverbiddelijk 'nee' van de directeur van het servicebureau. Zoiets zou wettelijk niet mogen, kreeg de gmr te horen. Tijd om het tot op de bodem uit te zoeken, besloot de gmr. Holierhoek en Van Niel ontdekten dat er verschillende zaken spelen:
1) er is verschil tussen wettelijk vakantieverlof en bovenwettelijk vakantieverlof
2) voor het sparen van overuren gelden andere regels dan voor het sparen van vakantie-uren De wet geeft iedereen recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar en deze wettelijke vakantie-uren moet de werknemer gebruiken binnen een half jaar nadat ze zijn opgebouwd, anders vervallen ze. De overige vakantierechten uit de cao zijn bovenwettelijke vakantie-uren. Daarvoor geldt een vervaltermijn van vijf jaar. Voor gespaarde overuren kunnen aparte afspraken worden gemaakt. Holierhoek: "Bij ons op school liep dat behoorlijk door elkaar heen. Er werd maar één administratie bijgehouden van die verschillende uren. Als je de administratie scheidt, kun je het wettelijk aantal bepaalde uren eerst inzetten voor vakantieverlof en over de rest andere afspraken maken."

Op een hoop

De gmr legde de kwestie voor aan de regionale mr-consulent van de AOb, Perry van Liempt. Die bekeek de regelingen, constateerde dat de gmr er ooit mee had ingestemd, en kwam tot dezelfde conclusie: inhoudelijk en wettelijk klopte het niet. Hier werden de cao en het Burgerlijk Wetboek op een hoop gegooid. Het verbaasde hen inmiddels niet echt meer, maar ze schrokken er toch wel van, zeggen beide gmr-leden. "Want dit zou grote gevolgen hebben voor de ongeveer 150 oop'ers binnen de stichting: conciërges, toa's, administratief personeel, dat zijn er zó 15 per school. En het brengt in de toekomst veel extra werk met zich mee voor het servicebureau." Ze besloten het probleem zo snel mogelijk aan te kaarten en daarbij 'de koninklijke weg' te kiezen, zoals Anne-Marie Holierhoek het formuleert: "Namens de secretaris en voorzitter van de gmr is er een brief gestuurd aan het college van bestuur." Van Niel: "Binnen twee dagen was er een reactie. De voorzitter van het college van bestuur stelde meteen voor om nieuwe regelingen te maken in samenspraak met de directeur van het servicebureau, en die opnieuw voor te leggen aan de gmr. Ik vind dat echt bijzonder, dat het zo snel werd opgepikt." Ook Holierhoek is enorm blij met het resultaat: "We voelen ons als gmr natuurlijk echt serieus genomen."

Stapeltjes met uren

Voor de oop'ers betekent het dat zij nu eindelijk goed inzicht krijgen in 'hoe de hazen lopen', zegt Holierhoek. "Het wordt veel beter zichtbaar of en hoeveel je extra hebt gewerkt en hoe hoog de 'stapeltjes' met uren zijn. We moeten natuurlijk wel allemaal zorgen dat we met het nieuwe systeem om kunnen gaan, Tot nog toe ging het allemaal met briefjes, straks wordt het bijgehouden in AFAS, het boekhoudkundig systeem." De bovenwettelijke uren blijven dus 5 jaar 'bewaard' voordat ze vervallen. Dat moet geen reden zijn om een stuwmeer te laten ontstaan, vindt Holierhoek: "Het is natuurlijk beter om te gaan overleggen met je leidinggevende als je ziet dat het te hard oploopt. Dat kun je zelf nu heel goed in de gaten houden." Bovendien: de jaartaken zullen voortaan per schooljaar worden verwerkt, en niet meer per kalenderjaar. "Dat geeft een beter inzicht in het totaal."

Ervaring helpt

De oplossing voor de overuren heeft haar weer gesterkt in de opvatting dat het echt zin heeft om in de medezeggenschap actief te zijn, en ook een flink aantal jaren actief te blijven, zegt ze. "In het begin durfde ik echt m'n mond niet open te doen. Ervaring helpt. Je ontwikkelt je, je weet bij wie je moet zijn voor informatie. Wij hebben de zittingstermijnen nu opgetrokken van twee naar drie jaar: dat is nuttig, zeker voor de gmr. En we hebben het nu weer gezien. Als je oplet, als je echt de punten en komma's leest, dan haal je er ook wat uit."

Verschenen in infomr 1/2016

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren