Evenwicht of vacatures?

Onze gmr van vier leden, afkomstig van twee scholen, heeft door een samenloop van omstandigheden beide zetels voor leerkrachten vervuld uit dezelfde school. Volgens ons bestuur is dat in strijd met het reglement. Daarin staat dat er per verkiezing slechts 1 ouder en 1 leerkracht uit de scholen mag worden gekozen. Dat is ook gebeurd: wij treden om beurten af om te voorkomen dat de hele gmr in een keer moet worden vernieuwd. En als leerkrachten zijn we in dienst van de stichting, niet van de school. Zitten we nu toch fout, hoewel tot onze vreugde alle plaatsen bezet zijn?

 

Het is goed dat het bestuur zich in het reglement verdiept, maar voorop staat dat iedereen gebaat is bij een gmr waar alle zetels bezet zijn. Aangezien dit probleem vaker speelt, geven sommige medezeggenschapsreglementen regels voor het geval er te weinig kandidaten zijn. Uitgangspunt is altijd dat vacatures worden opgevuld. In zulke gevallen komt het niet altijd van formele verkiezingen. Als zo'n aangewezen lid is begonnen, geldt formeel de normale zittingstermijn, ook al zou zich tussentijds alsnog iemand melden op de nu niet vertegenwoordigde school. Maar bij een rooster van aftreden dat om en om werkt, is er altijd wel een moment in zicht om te wisselen. Vrijwillig terugtreden ten gunste van een andere kandidaat is uiteraard ook mogelijk. Vergeet niet over deze afwegingen de achterban te informeren. Het is altijd goed om het probleem van te weinig belangstelling voor de gmr te bespreken met de mr-leden op uw scholen. Wellicht rolt daar nog een verrassende kandidaat uit.

Vragen voor deze rubriek zijn welkom op infopuntmr@aob.nl

Verschenen in infomr 1/2016

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren