Wim Schreurs en Wim Pietersma: 'Maak van opr geen kippenhok'

De één werkt in Noord-Holland, de ander in Midden-Limburg, maar ze hebben dezelfde werkgever: de Aloysiusstichting, waar 33 scholen voor speciaal basis en voortgezet onderwijs onder vallen. Wim Schreurs en Wim Pietersma zijn beiden voorzitter van de ondersteuningsplanraad van hun regionale samenwerkingsverband. “Goede zorg regelen voor kwetsbare kinderen. Daar gaat het om.”
De twee opr-voorzitters spreken elkaar geregeld in de gmr van Aloysius, die met ongeveer 1000 medewerkers 3500 leerlingen bedient. De stichting heeft naast het speciaal onderwijs nog een taak: het onderwijs aan leerlingen in justitiële inrichtingen en jeugdzorginstellingen.
Passend onderwijs 'draait' nu bijna twee jaar en wat de medezeggenschap betreft: daar begint nu structuur in te komen, vinden Schreurs en Pietersma. Een nieuw medezeggenschapsorgaan als de opr moest op een logische manier in de bestaande structuur worden ingepast. De opr van swv Kop van Noord-Holland, waar Wim Pietersma voorzitter van is, werkt na enig zoeken nu met twee termijnen. "Elk stuk komt eerst ter informatie in een vergadering, en in een volgende vergadering nemen we pas een besluit. Dat creëert noodzakelijke ruimte." En, benadrukt hij: het gaat om de intentie. Als die er is, als zowel directie als besturen als opr inzien dat stukken op tijd moeten zijn en medezeggenschap op waarde wordt geschat: "dan hoef je niet altijd roomser dan de paus te zijn. Dan kan het heus weleens een keer sneller."

Helikopterview

Een opr staat ver van de werkvloer af en de materie die er aan de orde komt is behoorlijk abstract. Meepraten in een opr is echt voor mensen die van de helikopterview houden, zeggen ze. Schreurs: "Iedereen heeft hetzelfde doel, goede zorg regelen voor kwetsbare kinderen. Maar ouders willen soms vooral iets doen voor hún kind, voor hún school.
Dat gaat niet in een opr en dan wordt het al snel een ver-van-mijn-bedshow." Het abstractieniveau is groter dan bij een mr of gmr. "Als opr ga je uiteindelijk alleen over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hoeveel geld is er en zet het samenwerkingsverband het geld dáár in, waar het nodig is. We oormerken het en controleren vervolgens of dat ook zo is besteed. Blijft de doelgroep, de kwetsbare jongere, wel steeds goed in beeld?"
De rechtstreekse verantwoording, of bijvoorbeeld genoeg moeite is gedaan om een leerling op school binnen te houden 'daar gaan wij niet over'. "Maar als het personeel meer scholing nodig heeft of er expertise ingehuurd moet worden om dat voor elkaar te krijgen, dan kunnen wij zorgen dat daar financiële ruimte voor wordt vrij gemaakt."

Toehoorder

Om opr-kandidaten een idee te geven van de inhoud van het werk, is het bij opr Kop van Noord-Holland gebruik om aspirant-leden eerst 'een of twee keer' als toehoorder bij een vergadering welkom te heten. Het is belangrijk dat leden zich realiseren waar ze aan beginnen: "Je moet uitkijken dat er niet te veel wisselingen zijn, anders wordt de opr een soort kippenhok waarbij steeds expertise verloren gaat. Je moet zorgen dat je veel kennis hebt, anders ben je geen gelijkwaardige gesprekspartner voor een directie van een swv."
Het opr-werk kost behoorlijk wat tijd, zeggen ze allebei. Meer dan zij zelf (samen goed voor bijna 50 jaar ervaring in de medezeggenschap) hadden verwacht. Juist vanwege het hoge abstractieniveau kost het veel tijd voor je de materie echt in de vingers hebt, merken ze allebei. Nu de opr staat, merken ze dat ze een positie hebben verworven, zeggen Schreurs en Pietersma. Schreurs: "De directie van het swv betrekt ons steeds vaker en in een vroeg stadium om mee te denken en mee te praten, ze weten dat we hen kritisch bevragen." Pietersma: "We zijn maar een radertje, maar als je steeds blijft benoemen waar het om gaat, heeft dat effect. Dat merken we."

Thuiszitters

Zo is het bij swv Kop van Noord-Holland inmiddels gebruik om elke opr-vergadering 'de thuiszitters' op de agenda te hebben. Pietersma: "Elke vergadering wil de opr een verslag: hoeveel thuiszitters zijn er, wat is er aan de hand, hoe kan dat en wat gebeurt er om die jongere weer op school te krijgen? Dat volgen we kritisch en ook al heb je geen rechtstreekse invloed op hoe het met een bepaalde leerling op school gaat, zo verslapt de aandacht niet. Het swv heeft de gegevens nu permanent paraat. Door te blijven vragen 'dwing' je hen bijna om transparant te werken."
Wat kan er nog beter met passend onderwijs? "Je ziet nog teveel dat scholen elkaars concurrenten zijn. Passend onderwijs en de swv's gaan over samenwerken, je moet elkaar binnen een swv ook dingen gunnen. Sommige dingen samen ontwikkelen, in plaats van zaken dubbel te ontwikkelen. Als opr gaan we er natuurlijk niet over wie wat doet, maar we kunnen er wel kritische vragen over stellen. Als je iets per se allebei wilt doen, doe het dan efficiënt."


Tips:

  • Soms heeft een groot schoolbestuur in een swv meer stemmen dan een kleine school. "Dat hebben wij veranderd", zegt Pietersma. "Iedere stem telt even zwaar, of je nu 10 of 10.000 leerlingen vertegenwoordigt, het moet een goed besluit zijn voor iedereen."
  • Het ondersteuningsplan wordt voor 4 jaar geschreven, maar de begroting kun je als opr ook per jaar beoordelen. "Bij de vertaling van beleid in geld willen we de vinger aan de pols houden. Bovendien hebben we afgesproken dat als er een afwijking is van meer dan €2500, er altijd een schriftelijke verklaring bij komt van de directie."
  • Stel binnen de opr een aantal commissies in. Anders wordt het voor iedereen te veel om alle stukken te lezen.

Verschenen in infomr 2/2016

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren