Werktijdenregeling, wanneer stemmen?

Onze gmr laat weten dat er nog moet worden gestemd over de werktijdenregeling op onze school en er ligt een vragenlijst met vijf opties. Die lopen uiteen van 40 uur op school doorbrengen tot vrije invulling door iedere leerkracht van de taakuren en opslaguren. Hoe zit dat precies en wat vertellen we ons team?
Over de invulling van de 40-urige werkweek uit de cao primair onderwijs moet helemaal niet worden gestemd. En een voorstel over de invulling van de 40-urige werkweek moet niet van de gmr, maar van de directie komen. Er hoort in te staan hoe er op de school 40 uur per week gewerkt gaat worden. Dat komt meestal neer op afspraken over het aantal uren dat de leerkracht op school doorbrengt voor lestaken en andere schoolgebonden activiteiten, met de ruimte om thuis een aantal uren te besteden aan voor- en nawerk. Als er overuren ontstaan, bijvoorbeeld door ouderavonden en rapportbesprekingen, moeten die zo snel mogelijk worden ingehaald en ook daarover zijn afspraken mogelijk.
Het is natuurlijk mogelijk dat uw gmr een peiling wil houden onder de achterban over de 40-urige werkweek en daar is niets op tegen. Het is wel praktisch als de gmr duidelijk uitlegt wat nu eigenlijk de bedoeling is. Op het werkreglement dat er uiteindelijk komt heeft de personeelsgeleding van de gmr instemmingsrecht.

Verschenen in infomr 2/2016

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren