Ten minste blijft het minimum

Als een leerkracht minder uren werkt door zwangerschap, ouderschapsverlof of een regeling voor het ontzien van oudere personeelsleden, hoe moet het dan met de 83 uur per jaar aan deskundigheidsbevordering? Die uren gaan omlaag in verhouding tot het verlof, vindt het bestuur op een school in het voortgezet onderwijs. Maar daar wil de personeelsgeleding in de mr niets van horen: minimaal is minimaal, het enige dat meetelt is de omvang van de betrekking, het percentage van 1 fte waarvoor de betrokkene op de loonlijst staat.
Bij de bezwarencommissie cao vo wijzen beide partijen naar hun favoriete cao-artikelen en de commissie mag zich het hoofd breken over de relatie tussen artikel 6.1 lid 2 (omvang betrekking wijzigt niet bij verlof) en 17.4 lid 1 (binnen de geldende jaartaak ten minste 83 klokuren). Tot haar genoegen hoeft de bezwarencommissie het wiel niet opnieuw uit te vinden; de Hoge Raad heeft al eens bepaald dat de uitleg van cao-bepalingen gebaseerd moet zijn op objectieve maatstaven. In gewone taal: er staat wat er staat, mede in relatie tot andere bepalingen en de rest van de wetgeving. Verlof in mindering brengen op de jaartaak staat nergens genoemd als cao-regel en zo'n actie zou zelfs kunnen leiden tot ongeoorloofde discriminatie. Een werknemer 'straffen' met minder uren voor deskundigheidsbevordering vanwege ouderschapsverlof komt dan ook niet door deze toetsing heen.
Bezwarencommissie CAO VO 107027, 10 februari 2016

Verschenen in infomr 2/2016

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren