Kitty Ramakers: 'Schakel hulp van buiten in'

Kitty Ramakers is de komende drie jaar programma-manager bij het project Versterking medezeggenschap. “Het gemeenschappelijke doel is de medezeggenschap versterken en naar een hoger plan tillen.”
Meer kwaliteit, dat is altijd een mooi streven. Maar hoe bereik je dat? Door te professionaliseren, is de overtuiging van de programma-manager. Met alle negen deelnemende organisaties van ouders, leerlingen, werknemers, bestuurders en schoolleiders in het project heeft ze een mantra: samenwerken. Kitty Ramakers: "Mr en bestuur moeten het samen doen. Je hebt soms tegengestelde belangen maar je doet het samen voor beter onderwijs, voor een betere school."
Ze kent de praktijk: "Bestuurders kunnen terugvallen op een professionele (administratieve) organisatie. Docenten in de mr krijgen maar een paar uur om voor te bereiden en te vergaderen. En de oudergeleding bestaat ook gewoon uit goedwillende mensen die het er allemaal 'bij' moeten doen." Dus ontstaat er bijna vanzelfsprekend een flink kennishiaat tussen beide partijen. De oplossing? "Schakel als mr hulp van buiten in. Je mag expertise inhuren, dat doen mr's nog veel te weinig. Je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden."
De wet Versterking Bestuurskracht die 1 januari 2017 van kracht wordt, regelt dat goed. Ook zonder dat er een faciliteitenregeling is, moet het bevoegd gezag (mits de mr het van te voren heeft aangekondigd) de kosten voor het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen, vergoeden. "Terecht en heel belangrijk."
Wat kan het project Versterking medezeggenschap concreet betekenen voor actieve medezeggenschappers?
Programma-manager Ramakers ziet haar 'club' als een verbindingsstuk, zegt ze. Zij is de spin in het web die van alle partijen hoort wat er speelt, waarover bijvoorbeeld informatie in de vorm van een handreiking nodig is. Zij kan zulke onderwerpen op de kaart proberen te krijgen.
Kitty Ramakers: "Maar er komen ook elke dag mails binnen met vragen over medezeggenschap. Soms beantwoord ik die zelf, vaak verwijs ik ook door, naar één van de negen organisaties die aan dit project verbonden zijn. Bijvoorbeeld de po- of vo-raad, ouderorganisaties of een vakbond."
Er is budget voor (gratis) quick starts, een training voor medezeggenschappers die samen met hun bestuurder aan de kwaliteit willen werken. Zo'n bijeenkomst kan draaien rond praktische zaken als het maken van een jaarplanning of een communicatieplan, maar het kan ook gaan over meer fundamentele zaken als de visie, missie en rol van de mr. In het tweede deel van de bijeenkomst vindt een gesprek plaats met de bestuurder om met elkaar de wederzijdse ambities te bespreken. De quick start is ook beschikbaar voor ondersteuningsplanraden. Ramakers: "Heel leerzaam, om samen met een trainer naar je eigen functioneren te kijken, even uit de hectiek van alle dag te stappen en te kijken waar de accenten moeten liggen." Samenwerken, dat komt van twee kanten, benadrukt ze. "Een bestuurder moet ervan doordrongen zijn dat hij of zij de mr in een vroeg stadium mee moeten nemen in besluitvorming. Niet op het eind van het proces een handtekening bij het kruisje willen hebben van de mr." En de mr-leden moeten dus zorgen dat ze slimme vragen stellen, vindt Ramakers. "Je moet belangrijke kwesties van te voren met elkaar doorspreken als mr. Zodat je, als de bestuurder erbij zit, wéét waar de pijnpunten zitten en wat de belangrijke vragen zijn. Waaróm gebeurt iets, waaróm is dat nodig. Dan praat je als mr op een andere, en veel constructievere manier, mee."

Zie www.infowms.nl voor meer informatie.

Verschenen in infomr 3/2016

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren