Lessentabel is meer dan rooster

Op een brede scholengemeenschap staat jaarlijks de lessentabel op de mr-agenda, een document dat regelt hoeveel contacturen er wekelijks per vak, afdeling en leerjaar in het rooster horen te staan. Jarenlang gaf de mr instemming aan het voorstel, maar in 2015 gooit de directie een knuppel in het hoenderhok door om advies te vragen over het voorstel voor 2016. Gevolg: bedenkingen van de mr tegen een onderdeel wegen minder zwaar dan bij instemming.

Over de inhoud van de lessentabel bereiken de overlegpartners overeenstemming, maar procedureel lukt dat niet. Als de zaak in de vorm van een interpretatiegeschil belandt bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, betoogt de directie dat de lessentabel niet meer is dan een onderdeel van het lesrooster, waarvoor adviesrecht geldt. De personeelsgeleding in de mr ziet het anders: de tabel is juist verbonden met het schoolplan, het leerplan, de onderwijsen examenregeling en het zorgplan. En dat zijn allemaal zaken waarin de mr instemmingsrecht heeft. Bovendien is er een gewoonterecht, omdat de mr jarenlang instemming is gevraagd.
De commissie geeft tussen de regels van haar uitspraak de partijen een compliment: de zaak is niet uitgelopen op een geschil onder tijdsdruk over een actuele tabel doordat de pmr en de directie nu om een principe-uitspraak vragen. Bij zo'n jaarlijks terugkerend onderwerp is er voldoende concreet belang om een dergelijke uitspraak te vragen.
Met het gewoonterecht maakt de commissie korte metten: daar doet de Wms niet aan. Voor het omzetten van advies- in instemmingsrecht bestaat een regeling, maar die is hier niet van toepassing. Het schoolplan, redeneert de commissie vervolgens, gaat niet alleen over de inhoud van het curriculum maar ook over de wijze waarop leerstof wordt aangeboden en de verdeling ervan over vakken en jaren. De lessentabel is daarom een vertaling van de onderwijskundige visie op de inrichting van het onderwijs. Conclusie: ook op de lessentabel heeft de mr instemmingsrecht.
LCG WMS 107152, 10 mei 2016

Verschenen in infomr 3/2016

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren