Mijn MR: 'We staan nog helemaal aan het begin'

Ze zijn splinternieuw in de medezeggenschapsraad en ze hebben er zin in. “Het voelt logisch om inspraak te hebben bij dingen die over jou gaan.” De mr van het Palmhuis in Den Haag stort zich op scholing, reglementen en het taakbeleid.
Aan de buitenkant zie je absoluut niet dat hier een school zit: Het Palmhuis is gehuisvest in een indrukwekkend monumentaal pand aan een doorgaande weg in Den Haag. Een fraaie hardstenen bordestrap leidt naar de voordeur. Binnen valt je oog direct op een indrukwekkend breed trappenhuis met prachtig sierstucwerk. De zes leslokalen die zich verspreid door het pand bevinden, steken daar nogal sober bij af. Eigenlijk is het pand niet erg geschikt voor onderwijs, bevestigt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. "Er kan geen raam open, het is altijd te warm of te koud." Maar, benadrukken ze meteen: "We zijn daar nooit zo mee bezig geweest. Iedereen is hier altijd druk met de jongeren en de arbeidsomstandigheden zijn ondergeschikt aan de inhoud."
Het Palmhuis is een cluster 4 school en biedt voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De school hoort bestuurlijk bij de Aloysius Stichting. Een deel van de leerlingen heeft een geschiedenis met schoolverzuim, anderen zijn met justitie in aanraking geweest. Er zitten maximaal tien jongeren in één groep, allemaal hebben ze gedragsproblemen en/of psychische klachten. Naast de lessen is er ook een behandelprogramma, dat wordt georganiseerd door De Jutters. Merel Ouwehand: "Je moet het redelijk bont hebben gemaakt voor je hier terecht komt, dan ben je meestal al wel van een paar scholen afgestuurd."

Gereedschap

Zij vinden het fantastisch om met deze jongeren te werken, zeggen de mr-leden. Shannon: "Het zijn heftige leerlingen. Er vliegt weleens een stoel door de klas." Merel: "Dat gedrag komt natuurlijk ergens vandaan, dat moet je willen begrijpen, dan kun je er ook wat mee. Ik heb ook in het reguliere onderwijs gewerkt: daar zeg je wat en dan dóen ze dat allemaal. Dat ligt me niet meer." Khalid: "Dit zijn zulke kwetsbare jongeren. Ik wil hen 'gereedschap' geven, zodat ze zelfredzaam worden." En, vinden ze alle drie: "Als je hier iets met hen bereikt, voelt dat echt als een enorme overwinning. Daar genieten we dan echt van."
De school bestaat pas een jaar of vijf, en er wás wel een mr, maar daar merkten ze eigenlijk weinig van, zeggen de huidige leden. "Het was voor die mr echt zoeken. Dit is een hele kleine en jonge organisatie, we zijn maar met twaalf werknemers." Toen er verkiezingen kwamen voor een nieuwe mr, besloten Khalid Idmalek, Merel Ouwehand en Shannon Bajnath zich, los van elkaar, verkiesbaar te stellen. Ze werden alle drie gekozen, tegenkandidaten waren er niet. "We willen invloed uitoefenen op het beleid", omschrijft Khalid zijn motivatie, en zijn collega's stemmen daar volmondig mee in. "Wij draaien elke dag die groep en dan wil je invloed hebben op beslissingen die worden genomen waar je mee te maken krijgt. Het gaat over ons werk, dan wil je ook ergens voor kunnen gaan liggen of een vuist kunnen maken. Dat kan via de mr." Merel: "Ik wist echt niks van het mr werk. Maar ik kom er nu achter: er zijn in het verleden keuzes gemaakt waar de mr mee heeft ingestemd. Daar wist ik toen niks van."

Nieuwe cultuur

Transparantie, daar streven ze als mr naar, zeggen ze. "Het bevoegd gezag realiseert zich ook nog niet wat er langs de mr moet, dus we moeten nu overal om vragen, en dat doen we ook. We staan als organisatie wat medezeggenschap betreft, echt helemaal aan het begin. De overdracht? Er was één map waar mr op stond, verder was er niks. We willen een nieuwe cultuur creëren, waarbij we open met elkaar in gesprek gaan."
De taken zijn (een klein beetje) verdeeld: Khalid is voorzitter, Shannon is secretaris en Merel is penningmeester. Maar ze doen in deze fase vooral veel samen. Van een oudergeleding is nog geen sprake: "We streven er wel naar, maar het is voor ouders nu nog een ver van m'n bed show. Er is thuis bij deze leerlingen natuurlijk vaak ook van alles aan de hand, het is al bijzonder als ze naar een ouderavond komen." Wel zijn ze al begonnen met het werven van leerlingen voor een leerlingenraad: "Die komt er vast wel."

Taakbeleid

Onlangs volgden de drie een basiscursus medezeggenschap en nu gaan ze zich scholen wat betreft het taakbeleid. "Dat hebben we echt nodig. We hadden nog nooit van een opslagfactor of taakbeleid gehoord. Je doet hier wat je moet doen. De één doet ICT, de ander de stages, iedereen heeft extra taken, dus dat doet wel wat met de werkdruk. Maar het is nooit duidelijk of die extra taken eigenlijk wel in je werkweek of je aanstelling passen." De basiscursus medezeggenschap zorgt voor wat houvast en context, en daar hebben ze behoefte aan. "We lezen veel: de cao, informatie op de site van de AOb, het is allemaal nieuw maar erg informatief." De mr komt op dit moment wekelijks bij elkaar: "Er gaat erg veel tijd in zitten. Dat zal vanzelf wel minder worden op den duur." Er is inmiddels één gesprek geweest tussen de mr en het bevoegd gezag. Shannon: "We hebben ons enthousiasme overgebracht en zij willen ook graag met ons samenwerken. We hebben wat speerpunten vastgesteld, zoals het taakbeleid. We moeten kiezen, want anders is het echt te veel." De mr heeft inmiddels een activiteitenplan, dat de focus duidelijk maakt. Ze hebben er vooral veel zin in, zegt Khalid: "Ik vind het leuk. Het is ook een soort strategisch spel denk ik: je moet onderhandelen." Merel: "Het voelt logisch om inspraak te hebben in dingen die over jou gaan."
Toekomstdroom? "We hopen dat het bevoegd gezag op een gegeven moment uit zichzelf met informatie naar ons toe komt. Nu moeten we overal nog om vragen, anders komt er niet veel. Maar de bereidheid is er wel hoor, dat merken we wel. Zij moeten er ook nog aan wennen."

Verschenen in infomr 4/2016

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren