Stem bij sollicitaties?

De vervangingspool van ons bestuur krijgt uitbreiding. Daar zijn wij als gmr blij mee, maar hoe zit het met onze betrokkenheid bij de sollicitaties? De vacatures zullen worden behandeld door een commissie van de afdeling personeelszaken en de directie, terwijl het toch een goede gewoonte is om ook de toekomstige collega’s een stem te geven?

Het personeel in de vervangingspool werkt op meerdere scholen onder hetzelfde bestuur en heeft daarom op grond van artikel 3, lid 6 van de Wet medezeggenschap op scholen recht op een eigen positie in de medezeggenschap. Dat kan via vertegenwoordiging vanuit het bestuursbureau, of in een eigen mr voor de vervangingspool. Die bevat alleen een personeelsgeleding van ten minste twee personen.
Deze medezeggenschap kan dan worden vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie. De pool krijgt er immers nieuwe collega's bij met wie een goede samenwerking van groot belang is. Het is denkbaar dat de gmr een ouder afvaardigt naar deze commissie, als het op uw scholen gewoonte is om ouders een rol te geven bij sollicitaties. De gmr heeft zelf geen positie, dat gebeurt alleen bij ontslag en benoeming van de schoolleiding.
Bestaat er nog geen medezeggenschap voor de leden van de vervangingspool, dan is de eerste opgave om die te regelen. Niet alleen vanwege de redelijkheid en wenselijkheid om collega's een stem te geven bij uitbreiding van hun deel van de organisatie, maar ook voor alle andere aspecten waarbij het beleid van de school hun specifieke belangen raakt.

Verschenen in infomr 4/2016

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren