Column Rob Luchsinger: Mee met de inspecteur

Soms, heel soms, kun je als mr-lid het idee krijgen dat je met schaar en lijm aan het knutselen bent om een papieren tijger in stand te houden. Dikke beleidsstukken lezen waar niet direct de relevantie met de werkvloer vanaf straalt. Je verdiept je in wetgeving die je school raakt en tegelijkertijd een hoog abstractieniveau heeft. Enzovoorts, enzovoorts.
Gelukkig duikt er, soms volkomen onverwacht, regelmatig een dossier op waarbij je opeens weer weet waarom de medezeggenschapsraad ertoe doet. Onze mr werd bij voorbeeld aangenaam verrast door de aankondiging dat de inspectie SWZ (de vroegere Arbeidsinspectie) een onderzoek komt uitvoeren over de onderwerpen werkdruk, agressie en geweld en ongewenste omgangsvormen. De mr blijkt een prominente rol toebedeeld te zijn in de wetgeving op dit gebied! We krijgen de gelegenheid om met onze neus vooraan te staan: we hebben vergezelrecht tijdens de inspectie. Een mr-delegatie is aanwezig bij bijna alle gesprekken.
Terwijl wij als mr-leden toehoren bij diverse gesprekken met de bestuurder, diverse staffunctionarissen en personeelsleden wordt mij steeds duidelijker waarom we in het onderwijs vaak achterlopen op het gebied van arbeidsomstandigheden. De inspecteur van SWZ benadert de school als werkgever van het personeel dat er werkt. Logisch zul je zeggen; maar in de dagelijkse schoolpraktijk zijn we toch sterk geneigd om het leerlingbelang hierboven te stellen. Veel verplichte protocollen hadden we goed voor elkaar. Dachten we. Bij nadere beschouwing bleek dat daarbij nauwelijks het belang van het personeel werd bewaakt: de leerling bepaalt de scope. Nu is dat laatste prima, maar dat sluit niet uit dat we de leraar en de oop'er ook als belanghebbende moeten zien op deze gebieden. Een van de zaken die bijvoorbeeld in het oog sprong waren de verplichte huisregels voor ouders en andere bezoekers: hoe dient men zich te gedragen naar het personeel van de school.
Kortom met recht een eyeopener, en niet alleen voor mij, merkte ik tijdens de gesprekken.
Een tweede opvallend punt ging over werkdruk. Dit punt passeert regelmatig de revue tijdens mr-vergaderingen. Is ons ambitieniveau niet te hoog, waardoor er te veel werkdruk ontstaat? Is werkdruk er wel of is het een kwestie van beleving? Dit dossier kan samen met discussies over taakbeleid redelijk oeverloos worden. De arbeidsinspectie hanteert een verfrissend eenvoudige aanpak. Men hoort bestuur en personeel en stelt vervolgens dat er blijkbaar te veel werkdruk wordt ervaren. Het bestuur krijgt de opdracht om een onderzoek te doen en indien nodig een aanpak op te stellen. In netto nog geen uur gesprekstijd is deze knoop doorgehakt en kunnen we aan de slag.
Ten slotte had de inspecteur in het gesprek met de mr-delegatie nog een goede tip: zorg ervoor dat iedereen in de organisatie op de hoogte kan zijn van alle afspraken en protocollen die zijn vastgesteld. Mogelijk ligt in het verlengde hiervan onze kans om de in mijn inleiding genoemde papieren tijger om te vormen tot een ondersteunend instrument ten gunste alle personeel, leerlingen en ouders die bij onze school zijn betrokken?

Verschenen in infomr 4/2016

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren