De trainer: Annemarie van Luik

Annemarie van Luik staat graag voor de klas: als docent, maar tegenwoordig ook als trainer. “Je kunt wel een boodschap hebben, maar hoe zorg je dat die ook goed overkomt? Daar gaat het om.”
Ze heeft een bedrijfseconomische achtergrond, studeerde communicatie en informatiewetenschappen én deed de lerarenopleiding. Ze koos uiteindelijk voor het onderwijs. Annemarie van Luik werkte de afgelopen jaren in het vo, het mbo en het hbo. "Ik vind het heerlijk voor de klas. De interactie, met een groep aan de slag. Iets overdragen dat je zelf interesseert en belangrijk vindt." In haar werk als trainer/adviseur medezeggenschap bij de Algemene Onderwijsbond, is die interactie ook weer volop aanwezig.
Een mr moet een team zijn, dan is de kans op resultaat het grootst, zegt ze. "Zo'n raad bestaat uit verschillende persoonlijkheden. Er is er altijd één die meteen een mond vol reacties heeft. Een ander doet er misschien langer over en komt een dag later met waardevolle informatie. Je kunt je als mr trainen om een team te worden, de verschillende rollen te erkennen en waarderen."
Training voor teamwork is een belangrijk onderdeel waar mr's soms te weinig oog voor hebben, ziet ze. "Het gaat erom dat je als mr ziet waar je kracht zit en hoe je die beter kunt benutten. Je moet weten wat je rechten zijn en de vaardigheden trainen om dat uit te nutten, om die te gelde te maken. Je kunt wel een boodschap hebben, maar hoe zorg je ervoor dat die ook op de juiste plek goed overkomt? Dat kun je trainen." Van Luik: "Ik zit zelf in de or van het ROC waar ik werk. Dan zie je al snel dat er een wereld van verschil is tussen de theorie en de praktijk van de medezeggenschap." Het is al vaker gezegd beseft ze, maar zo waar: "It takes two, to tango. Het bevoegd gezag moet de medezeggenschapsraad als een serieuze en interessante gesprekspartner beschouwen. Niet omdat medezeggenschap moet, maar omdat je in wezen hetzelfde belang hebt. Extra invalshoeken leveren extra informatie op en dús sterkere besluiten. Vaak is een iets aangepast plan dat op draagvlak kan rekenen beter, dan een impopulair besluit doordrukken."
Ze merkt tijdens de basiscursus dat veel mr-leden weinig kennis hebben over hun bevoegdheden. "Dat verrast me wel. Maar de wet geeft je echt rechten, je kan heel veel. Maar dat moet je als mr natuurlijk wél weten. Ik vind dat erg leuk, om mr's zo op weg te helpen." Zo kwam één mr-lid tijdens een training onlangs met het voorbeeld van de schoolleiding die de lestijden ging veranderen. "Want de bustijden veranderden, dus nu ging de school een kwartier later open en liepen de lessen ook een kwartier later door. Dat werd aan de ouders meegedeeld per brief. Maar dat gaat zomaar niet. Het voornemen om de schooltijden te wijzigen gaat meerdere geledingen aan en raakt aan diverse bevoegdheden." p

Hobby's?

"Hardlopen. Ik woon in het noorden maar train ook heuveltjes, door viaducten te lopen. In mijn woonplaats hebben we de Bauke Mollemabrug. Die noemen we zo omdat wielrenner Bauke Mollema hier altijd langsfietste toen hij nog op de middelbare school zat en zo eigenlijk zijn talent voor wielrennen ontdekte."

Tip:

'Ik vind dat mr's meer moeten monitoren hoe belangrijke besluiten in de praktijk uitpakken. Je maakt van tevoren natuurlijk een inschatting, maar klopt dat ook? Maar als mr afspraken met de schoolleiding of het bestuur over hoe je geïnformeerd wilt worden over de voortgang na belangrijke besluiten."

Verschenen in infomr 4/2016

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren