Denk aan draagvlak

Na de pensionering van de directeur wordt een gedetacheerde opvolger ingewerkt met ondersteuning van twee locatiecoördinatoren voor de twee scholen in de provincie, samen 110 leerlingen in combinatiegroepen. Van 0,2 groeien die coördinatiefuncties door tijdelijke uitbreiding via 0,3 naar 0,4 fte.
Wanneer het bestuur de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorstelt om de structuur permanent zo in te richten, blijkt het gedaan met de lieve vrede. De gmr adviseert een nieuwe algemeen directeur met lesgevende taken aan te stellen. De functies van locatiecoördinator kunnen geschrapt, omdat die in de praktijk niet bevallen. Te duur, antwoordt het bestuur, ook omdat de coördinatoren dan weer lestaken krijgen en er boventalligheid ontstaat.
De gmr legt zich niet neer bij het afwijzen van het advies. De geschillencommissie rafelt het meningsverschil uiteen: er is een financiële component waarbij het bestuur op zich recht van spreken heeft, maar daarnaast is het draagvlak voor het management van de scholen in gevaar. Niet zozeer vanwege de gekozen structuur, constateert de commissie, maar vanwege de uitvoering van de coördinatietaken. De kritiek van de gmr, ouders en leerkrachten op de gang van zaken is door het bestuur niet gewogen bij de beslissing over de managementstructuur en daardoor kan de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komen. Op deze manier een gmr-advies in de wind slaan is onverantwoord; het besluit vervalt en het is tijd voor nieuw overleg om het draagvlak terug te vinden.
LCG WMS 107337, 5 oktober 2016

Verschenen in infomr 4/2016

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren