Mijn MR: 'Kies waar je de focus legt dit jaar'

De komst van een nieuwe directeur was voor de medezeggenschapsraad van basisschool De Globe in Amsterdam reden om samen eens te kijken naar de ambities en het functioneren. Tijd voor steun van project Versterking Medezeggenschap met een Quickstart.
Hoe vinden we zelf dat we het doen als mr? Hoe kijkt het bestuur tegen onze inzet aan? Hebben we genoeg voeling met onze achterban? Weten we genoeg van onze rechten? Waar willen we meer op focussen? Voor een trainer namens het project Versterking Medezeggenschap op een school langskomt voor een gratis Quickstart, moeten de leden eerst zelf 'de temperatuur' opnemen. Door het invullen van een uitgebreide vragenlijst, de Quickscan, wordt duidelijk hoe het ervoor staat met de medezeggenschap: van kerngezond (37 graden) tot heel erg ziek (41 graden).

Mooi gemiddeld?

De medezeggenschapsthermometer op De Globe wijst 39 graden aan. Dat is mooi gemiddeld, vindt trainer Jan Stuijver. Maar de mr zelf is kritischer op de betekenis van die gemeten temperatuur en de waarde ervan. Een ouderlid: "Het kan ook betekenen dat we het allemaal niet zo goed weten. Dat geldt in elk geval voor mijzelf. Al die vragen... ik had er eerlijk gezegd nog nooit zo over nagedacht en als ik het niet weet bij zo'n soort test, dan kies ik zelf vaak de middelste optie. Dan kom je dus op die 39 uit."
Die tactiek kozen meer leden, blijkt snel. Maar de gemeten temperatuur is volgens Stuijver desondanks een teken dat er niet echt dramatisch iets mis is. Dat kan ook nauwelijks: de nieuwe directeur is net een week aan het werk en ze bleek direct enthousiast mee te willen werken aan de bijeenkomst. Dat is trouwens ook een voorwaarde voor deze gratis service: bestuurder en mr bespreken tijdens een bijeenkomst via de Quickstart samen hun ambities.

Praatgroepje

Deze mr en de directeur hebben nog nooit samen vergaderd, dus veel praktijkvoorbeelden zijn er helaas niet. Ieders inzet ligt in elk geval harmonieus op tafel: nieuwe directeur, nieuw elan in de medezeggenschap. Mr-voorzitter Koos Marinus: "De mr is hier ooit begonnen als een soort gezellig praatgroepje. Uitwisselen wie er ziek is en zo. De begroting kwam nooit aan bod."
Dat moet anders, vindt de huidige mr. De leden willen uitgangspunten, afspraken en gezamenlijke ambities formuleren "om de school zo goed mogelijk te maken." Voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Ze zijn nu nog niet zo goed als ze willen, blijkt uit de temperatuursessie. Er ligt een wens tot meer contact met de achterban. Hoe zorgen de mr-leden dat er draagvlak komt, voor adviezen en besluiten? Daar willen ze deze bijeenkomst graag tips voor. Nog meer vragen leven er over de taken en bevoegdheden. Een ouderlid: "Ik weet het soms niet. Moeten wij nu een onderwerp aandragen, of moet dat van de directeur komen?"
Achterban en draagvlak zijn van wezenlijk belang, beaamt Stuijver als antwoord op deze eerste vragen. "In z'n algemeenheid: als teamlid communiceer je wat hier wordt besproken, met je team. Als ouderlid doe je dat met de andere ouders." En, les 1 voor elke mr: "De directeur is geen adviseur van de mr, zij is een overlegpartner." Stuijver, zelf afkomstig van schoolleidersorganisatie AVS, licht dit basisgegeven toe: "Bestuurder en mr hebben ieder een eigen rol, maar ze zijn er samen voor de school. Zorg dat er constructieve tegenspraak is. Vraag net zo lang door tot je precies weet waar het om gaat."

Critical friend

Directeur Lotte Hidding heeft nog nooit te maken gehad met een mr die 'lekker op stoom was' zegt ze. Ze wil dat juist graag, benadrukt ze. "Ik zie de mr als een hele waardevolle partner. Een toegevoegde waarde om jezelf als organisatie scherp te houden. De mr is voor mij een positieve critical friend en een partner die nodig is voor draagvlak en betrokkenheid." Maar ze kent de praktijk. "We hebben het allemaal druk, dat is vaak lastig. Het mr-werk komt 'erbij', zeker voor de ouders." Toch neemt ze het zich ook weer voor: "Open zijn als het niet lukt. Niet niks zeggen, en een stuk dan pas één dag van tevoren voorleggen en toch verwachten dat het goed komt."
Gedurende de middag komen er veel praktische handvatten langs, gebaseerd op de vragen die leven bij juist déze mr. Over de jaarplanning, het jaarverslag, contact met de achterban, de verschillende bevoegdheden, afstemming tussen mr en gmr. Goede medezeggenschap komt van twee kanten, benadrukt de trainer: tijdig aanleveren betekent óók tijdig teruggeven. "Je moet elkaar recht doen."

Bouwsteen


Stuijver tipt de medezeggenschappers om zichzelf niet te overvragen: "Kies als mr één bouwsteen: wat vind je dit jaar belangrijk, waar wil je je in gaan verdiepen? Faciliteiten? Relatie met de achterban? Taken en bevoegdheden? Je kunt niet alles doen." Gebruik je initiatiefrecht, wees pro-actief, geef ongevraagd advies, maar meld dat wel even netjes. "En, tip als je iets er niet door krijgt: stel een pilot voor!" Weet waar je recht op hebt als mr-lid, als het gaat om uren, om budget, om scholing.
De personeelsgeleding begint meteen te zuchten: dit is in de praktijk natuurlijk een pijnpuntje. Het team komt altijd tijd tekort. Er zijn te weinig vervangers. Enzovoorts. Dat mag zo zijn, benadrukt Stuijver: "Maar het is júllie geld, bestemd voor de mr. Een bedrag per school, én een bedrag per leerling. Claim dat geld en gebruik het: ga naar een congres, volg die scholing, je hebt er recht op." Eén van de ouders, lachend: "Eerst met de benen op tafel en dan met de vuist op tafel."
Zo is de sfeer op de Globe gelukkig niet, constateren ze eensgezind na afloop van de sessie. "We hebben nu een nieuw begin gemaakt om als mr met de nieuwe directeur aan de slag te gaan. Alles wat hier aan de orde is gekomen geeft genoeg ingangen om goed met elkaar te praten de komende tijd."

De gratis quickstart is mogelijk voor elke opr, mr of gmr. Het project Versterking Medezeggenschap laat de bijeenkomsten verzorgen door medezeggenschapstrainers van de verschillende onderwijsbonden en besturenraden. kijk voor alle mogelijkheden en het aanmeldformulier op www.infowms.nl.


Tips:


• Laat iedereen weten wanneer de mr-vergadering is en welke hot items er aan de orde komen, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief, op de website of een (digitaal) mededelingenbord. En zet erbij: we hebben zes lege krukken, wees welkom! Stuijver: "Blijf het proberen, blijf uitnodigen. Draagvlak en achterban zijn zó belangrijk.'
• Schrijf geen (saaie) notulen na afloop van een vergadering, maar een impressie. Dat leest makkelijker.
• De ouderraad heeft goede voelsprieten op het schoolplein. Gebruik die om te weten wat er leeft.

Verschenen in infomr 1/2017

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren