Hoe zit dat toch met die vrije verlofuren?

Onze mr denkt anders over de vijftig verlofuren in de cao voortgezet onderwijs dan de directie. U schreef eerder dat de werknemer de vrije keus heeft bij het opnemen van deze uren en dat de werkgever moet zorgen dat de onderwijskwaliteit op peil blijft, maar waar staat dat precies in de cao?
De cao-tekst voortgezet onderwijs is duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar. Artikel 7.1. sub 1: de werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en die de persoonlijke situatie en de duurzame inzetbaarheid ver.groten. Artikel 7.2 lid 1 sub a: de leraar heeft het recht om het basisbudget naar eigen inzicht te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden. (…) Artikel 7.2 lid 2 sub a: de werknemer heeft het recht om het basisbudget in te zetten als verlof. (…) De begrenzing van het recht om zelf te kiezen wanneer u de vijftig uur opneemt kan liggen in zwaarwegende school-organisatorische of financiële redenen. De werkgever zal echter duidelijk moeten onderbouwen, dat de keuze van de werknemer hiermee strijdig is en dat de werkgever redelijkerwijs niet tegemoet kan komen aan de wensen van de werknemer. Als het collectief belang zwaarder moet wegen dan het individueel belang, dient de school dit per geval aan te tonen.

Verschenen in infomr 1/2017

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren