Column Rob Luchsinger: Aan tafel met diverse pluimages

Ik heb al eens aandacht besteed aan een van de nieuwere loten aan de medezeggenschapsstam: de ondersteuningsplanraad. Ieder samenwerkingsverband passend onderwijs is verplicht zo’n opr te hebben. De mr’s van de participerende schoolbesturen dragen de leden voor: in het po ouders en personeel, in het vo ouders, personeel en leerlingen.
Ik heb al eens aandacht besteed aan een van de nieuwere loten aan de medezeggenschapsstam: de ondersteuningsplanraad. Ieder samenwerkingsverband passend onderwijs is verplicht zo'n opr te hebben. De mr's van de participerende schoolbesturen dragen de leden voor: in het po ouders en personeel, in het vo ouders, personeel en leerlingen.
Hoofdtaak van de opr is het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daar waar de eigen mr of gmr al redelijk abstract werk doet, geldt dat in nog sterkere mate voor de opr. Je zit met een aantal collega's en ouders van andere scholen uit de regio samen in een raad en moet wat vinden van de grootste gemene zorgdeler van alle deelnemende scholen.
Mijn ervaring als lid van twee opr's is dat het enige tijd kost om op elkaar ingespeeld te raken. Het blijkt in de praktijk noodzakelijk om je in elkaars scholen te verdiepen. Iets wat in onderwijsland (nog) niet echt in de cultuur gebakken zit. Daarnaast is het bijzonder dat je opeens aan tafel zit met collega's van allerlei verschillende pluimages: de openbaren, christelijken, bijzonder neutralen, etc.
In het begin bekroop me nogal eens het gevoel van een toren van Babel. Er werd veel, en vaak heel beleefd gepraat, maar men begreep elkaar niet. Schoolculturen zijn blijkbaar erg divers. Een mooi voorbeeld van de cultuurverschillen kwam naar voren toen ik een boze mail kreeg van een collega opr-lid. Ik had namelijk het bestuur van het betreffende samenwerkingsverband in een briefje gewezen op de faciliteitenregeling voor de opr. In mijn ogen doen we in de opr namelijk werk. Deze collega was erg boos, want hij zat er niet voor het geld in. Dit is later nog wel goed gekomen, maar het geeft aan hoe lastig het is om samen te werken met onbekenden die vanuit een ander perspectief naar de praktijk kijken.
Om het nog wat ingewikkelder te maken, kan het zijn dat een samenwerkingsverband ook een eigen personeels-mr heeft. Als er eigen personeel in dienst is moet dat vanaf een bepaalde grootte namelijk. De wetgever verplicht de opr en deze pmr om in goed overleg samen te werken.
Ik ben inmiddels tot de stellige overtuiging gekomen dat dit model alleen werkt als je elkaar kent en ook elkaars achtergrond in beeld hebt. Na een aantal wederzijdse schoolbezoeken met rondleidingen ga je elkaars wereld en perspectief herkennen. Een startpunt voor een opr die in gezamenlijkheid kwaliteit kan bieden. Iedereen die dit leest zal begrijpen dat dit proces tijd kost.
Het vervelende is dat men vergeten is om in de cao's vast te leggen hoeveel tijd een personeelslid voor dit werk krijgt. Als fraai resultaat van ons poldermodel moeten de opr's zelf bij het bestuur de faciliteiten los zien te peuteren. Besturen van samenwerkingsverbanden gaan hier nogal verschillend mee om en maken vaak gebruik van hun kennisvoorsprong.
Hiermee kom ik op mijn steeds terugkerende advies: zorg dat je als mr- of opr-lid goed bent geïnformeerd en laat je regelmatig door deskundigen voorlichten!

Verschenen in infomr 1/2017

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren