Taakbeleid: evalueren maar

Voor de pioniers van het overlegmodel nadert een belangrijk moment: een nieuwe stemming. Dat betekent meestal discussie over de vraag welke keuze er voor de volgende periode geldt in het primair en speciaal onderwijs, liefst op basis van een goede evaluatie.
Scholen die zochten naar flexibiliteit in lestaken en opslagfactor kunnen nu ruim twee jaar werken met het zogeheten overlegmodel voor het taakbeleid. Waar dat gebeurt, ligt er als het goed gegaan is een akkoord met de medezeggenschapsraad en heeft de meerderheid van het personeel voor gestemd. Die instemming geldt drie jaar. Daarna keert de school automatisch terug naar het klassieke basismodel van taakbeleid, tenzij mr, personeel en directie het eens worden over een vervolg.
Dat lijkt simpel geregeld, maar AOb-rayonbestuurder Perry van Liempt roept medezeggenschappers op wel alert te zijn op het verstrijken van de termijn. "De nieuwe keuze moet geen automatisme zijn om in een stemming zonder discussie door te gaan met het overlegmodel, hoe makkelijk dat ook lijkt. De schoolbevolking heeft er recht op om de manier van werken elke drie jaar te overdenken en te bespreken."

Invoeringsplan

Als een school na het afsluiten van de cao primair onderwijs in 2014 het overlegmodel voor taakbeleid heeft ingevoerd, betekent dat de volgende verschillen met het basismodel:
• Binnen de werkweek van 40 uur met de normjaartaak van 1659 uur geldt er geen maximum meer voor de lestaak.
• Ieder lid van het team heeft een individuele opslagfactor voor het voor- en nawerk, passend bij de lestaak. Die moet worden vastgesteld conform het invoeringsplan waar mr en team mee hebben ingestemd. De cao schrijft voor het overlegmodel ook de bandbreedte voor: tussen 35 en 45 procent van de lesgebonden taken en/of behandeltaken.
• De werkgever en de personeelsgeleding van de gmr hebben de kaders voor het taakbeleid vastgesteld, maar de concrete invulling gebeurt per school. Daar bespreken het team en de personeelsgeleding van de mr hoe het taakbeleid op hun locatie handen en voeten krijgt. Als er op bestuursniveau in overleg met de gmr voor is gekozen om de individuele scholen de mogelijkheid te bieden om het overlegmodel in te voeren, mag een school daarvan afwijken door toch het basismodel te houden. Andersom geldt dat niet: is centraal de voorkeur op het basismodel gevallen, dan valt daar niet van af te wijken.

Verwachtingen

Elke school die het derde jaar van het overlegmodel in gaat, ziet de nieuwe stemming op zich af komen. Als het goed is hebben de mr en het personeel tijdens de rit al besproken of deze grote verandering in de manier van werken bevalt. Mocht dat nog niet gebeurd zijn, dan is het nu de hoogste tijd. Bij de keuze voor het model leefden er ongetwijfeld bepaalde verwachtingen. Zijn die ook waargemaakt? Wat hebben de teamleden nog meer aan veranderingen gemerkt? Wacht niet te lang, want er komt nog een rondje besluiten nemen, welke kant het ook opgaat. Terug naar het basismodel is niet hetzelfde als de regeling van drie jaar geleden uit de kast halen. Doorgaan met het overlegmodel betekent een bevestiging van eerdere afspraken inclusief formele raadpleging van het personeel.
Het beste taakbeleid komt tot stand in zorgvuldig overleg en eenvoudige oplossingen voor taakbeleid bestaan nu eenmaal niet, weet de AOb al heel lang. Kern van goed taakbeleid is de beste balans te vinden tussen lestaken en overige werkzaamheden. De ervaringen van de afgelopen jaren komen ook aan bod in de evaluatie door de cao-partners van de afspraken over taakbeleid, later dit jaar.

Individuele keuzes

In het basismodel met zijn 930 uur lestaak is trouwens meer mogelijk dan menigeen denkt, blijkt uit de ervaringen van RENN4 uit Friesland, Groningen en Drenthe. Daar bestaat in het taakbeleid al tien jaar ruimte voor individuele keuzes, ruim voordat de gedachte aan het overlegmodel opkwam. De opslagfactor voor- en nawerk kan in de RENN4-methode verschillen per leerkracht, afhankelijk van de zwaarte van de groep. In een drukke week meer dan veertig uur draaien omdat de omstandigheden dat vereisen is geen punt, als de leerkracht de schade maar weer inhaalt door er andere weken met minder dan veertig uur tegenover te stellen.
Ook op andere scholen kunnen leerkrachten binnen een team onderling lestaken en overige taken uitwisselen om aan ieders wensen tegemoet te komen. Mr-consulent Willibrord van den Besselaar stelt zulke manieren van werken graag ten voorbeeld aan mr-leden die hem om advies vragen over taakbeleid: "Eigenlijk voegt het overlegmodel niks toe voor de organisatie van het werk en de medezeggenschap. Keuzemogelijkheden zijn er altijd."
Het bespreken van voorstellen rond taakbeleid kost tijd en dat geldt ook voor de stemming. Om iedereen in volle vrijheid te laten kiezen gebeurt het stemmen schriftelijk. Daarbij geldt een gewone meerderheid. Een handreiking over de stemprocedure rond taakbeleid is te vinden op de website van de AOb.

Verschenen in infomr 1/2017

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren