Wetten, voorbeelden, documentatie

Op deze pagina vindt u documenten die over medezeggenschap gaan. Van een eenvoudige uitleg wat medezeggenschap op school kan betekenen tot de hele wet medezeggenschap. Daarnaast links naar andere organisaties die zich bezighouden met medezeggenschap.

Brochure: De MR en zijn achterban, wat en hoe?
De medezeggenschapsraad moet namens de achterban met het bevoegd gezag overleg voeren over belangrijke onderwerpen. Om dat goed te doen heeft de mr de achterban nodig. Deze brochure geeft mr-leden handvatten om zo effectief mogelijk met de achterban om te gaan. Bijvoorbeeld om de achterban zo goed mogelijk te bereiken en op welke manieren de mr informatie kan geven.

Brochure: Beleidsontwikkeling en de rol van de MR
Bij de ontwikkeling van het beleid binnen de school heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke rol. Er wordt vaker een actieve instelling gevraagd. Deze brochure verheldert het proces van beleidsontwikkeling en welke rol de mr daarbij kan spelen.

Folder: Handreiking over flexwerken voor medezeggenschapsraden
Om een goede afweging van de omvang en aard van flexwerk en de randvoorwaarden te kunnen maken is het nodig dat de medezeggenschapsraad met het bestuur het gesprek aangaat om in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden. Deze handreiking helpt daarbij.

Folder: Handreiking over flexwerken voor ondernemingsraden
Om een goede afweging van de omvang en aard van flexwerk en de randvoorwaarden te kunnen maken is het nodig dat de ondernemingsraad met het bestuur het gesprek aangaat om in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden. Deze handreiking biedt de or houvast om informatie op te vragen en om de discussie met de instellingsdirectie aan te gaan.

Project Versterking Medezeggenschap

De gezamenlijke onderwijsorganisaties geven via het project Versterking Medezeggenschap advies en begeleiding om de medezeggenschap op scholen te verbeteren.

Publicaties over de WMS

 

CAO's

In de cao's voor primair en voortgezet onderwijs staan veel artikelen waar de mr invloed op heeft. U vindt beide cao's hier:

Geschillen

De Landelijke Geschillencommissie WMS behandelt geschillen die kunnen worden aangemeld door de mr en door het bevoegd gezag.
Onderwijsgeschillen biedt ook bemiddeling aan en voert het secretariaat over diverse andere geschillencommissies waar de mr mee te maken kan krijgen.

Het actuele AOb-aanbod van trainingen en cursussen rond medezeggenschap vindt u op AObmedezeggenschap.nl


Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren