Alle berichten met tag: Activiteitenplan 21 resultaten

Zoekresultaten

 • Tip: jaarcyclus zonder druk

  De jaarcyclus op scholen speelt vaak een grote rol in zaken waar de mr over moet besluiten, zegt scholingsmedewerker Saskia van der Schaaf van de AOb.

 • Met KoersKaart naar een activiteitenplan

  Een medezeggenschapsraad zonder activiteitenplan neemt zichzelf niet serieus, maar hoe kom je aan zo’n document? Voor ambitieuze doe-het-zelvers is er nu de KoersKaart, ontwikkeld voor ondernemingsraden maar volgens de Sociaal Economische Raad zeker zo toepasbaar in de mr. Op het WMS-congres van 29 november 2017 gaf een SER-delegatie er een presentatie over.

 • De trainer: Harrie Derksen

  Harrie Derksen stond meer dan 35 jaar voor de klas als docent maatschappijleer. Hij is gepensioneerd maar nog steeds met veel plezier actief als trainer medezeggenschap. “Als je ergens mee instemt als mr, moet je óók meteen een evaluatie inbouwen, om te weten of iets wel werkt.”

 • Uren voor deelraad?

  Onze bestuurder wil de leden van deelraden meer uren toekennen door deze uren weg te halen bij de mr. De mr-leden zouden dan minder uren krijgen dat het minimum uit de cao voortgezet onderwijs. Is dat mogelijk?

 • Durf ook eens wat op hoog niveau

  Jaarplan, schoolplan, strategisch beleidsplan, koersdocument: het klinkt als een bord spaghetti, maar in deze documenten legt de school ambities en manier van uitvoering vast. Daar moet de medezeggenschap bij zijn.

   

 • Hoeveel geld heeft de school voor medezeggenschap?

  De AOb hamert altijd op de noodzaak van een activiteitenplan voor medezeggenschap omdat je met de minimale cao-bedragen snel door het budget heen bent, maar welk bedrag zit er eigenlijk in de bekostiging voor de mr?

 • De trainer: Annemarie van Luik

  Annemarie van Luik staat graag voor de klas: als docent, maar tegenwoordig ook als trainer. “Je kunt wel een boodschap hebben, maar hoe zorg je dat die ook goed overkomt? Daar gaat het om.”

 • Victorie begint bij activiteitenplan

  Een kleine medezeggenschapsraad op een kleine school heeft het niet zo druk, vond de directie van de Lucasschool voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam. De twee leerkrachten kregen twintig uur in hun normjaartaak toegewezen voor het mr-werk en daar moesten ze het maar mee doen. Protesteren hielp niets, maar de mr-leden gingen wel op basiscursus bij de AOb, om daar eens na te vragen hoe dat nou moet: volwaardig mr-werk binnen twintig uur.

 • Taaie strijd om gmr-uren

  Onze gmr heeft meer uren nodig dan de 100 die de CAO primair onderwijs toekent aan mr-leden die ook in de gmr zitten, maar er valt met de bestuurder niet te onderhandelen. Hij wil maximaal 100 uur extra toekennen, omdat hij dat redelijk vindt in verhouding tot de omvang van onze stichting die net geen twintig scholen beheert. Die uren moeten we zelf maar verdelen over voorzitter, secretaris en vice-voorzitter. Hoe is dit te rijmen met adviezen uit het Handboek Medezeggenschap hierover, daarin staat 150 uur voor de voorzitter, 50 voor de secretaris en 50 voor de vice-voorzitter als aanvulling op de uren van een ‘gewoon' gmr-lid.

 • Lekker werken in expertisegroep

  Hoe kom je over een dieptepunt heen in de gmr? Door de klachten uit te spreken en dan de zaak opnieuw op de rails te zetten bijvoorbeeld, zoals de aanpak was bij PROO, een stichting met dertien scholen voor openbaar basisonderwijs op de Veluwe. Begin 2005 begon een planmatig veranderingstraject met externe begeleider. Drie bijeenkomsten met de algemeen directeur legden de basis voor cultuurverandering. En om de goede wil niet te laten ontsnappen, kwam er een ‘manifest van de gmr' dat de opbrengst van de sessies beschrijft.

Alle berichten met tag: Activiteitenplan 21 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren