Alle berichten met tag: Communicatie 54 resultaten

Zoekresultaten

 • Studentenbond klaagt over verdwijnen zeggenschap

  Lisa Westerveld, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVb, vindt dat er op hogescholen en universiteiten te weinig wordt geluisterd naar de echte deskundigen: studenten en docenten.

 • Neem als mr een eigen e-mailadres

  Medezeggenschapsraden die een eigen adres voor e-mail hebben willen niet anders, maar de AOb merkt nog steeds dat mr-secretarissen hun correspondentie afhandelen via hun persoonlijke mail.

 • Rode pen door ons jaarverslag?

  Onze bestuurder heeft het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gelezen en allerlei correcties toegepast, die nu op de agenda komen van de overlegvergadering. Onjuiste formuleringen willen we natuurlijk veranderen, maar er zijn ook punten waar we anders over denken. Wat nu?

 • Allemaal naar binnen!

  'Op school zijn voldoende gekwalificeerde bhv'ers aanwezig en iedere locatie heeft een schoolnoodplan waarin de acties die in noodgevallen ingezet worden, zijn beschreven.' Zo staat het in de Arbocatalogus-VO. Dat is de theorie. In de praktijk weten veel bhv'ers vaak helemaal niet wat er van hen wordt verwacht, waar bijvoorbeeld de veiligheidshesjes liggen en wie de leiding neemt of de interne en externe communicatie verzorgt.

 • Ambitiegesprek, probeer het eens

  Goede samenwerking is de kern van geslaagde medezeggenschap, maar zulke samenwerking komt niet altijd vanzelf tot stand. Zowel de mr als de overlegpartner kunnen er meer uithalen als ze eens iets nieuws proberen: het ambitiegesprek.

 • De trainer: Arnold van Horssen

  Hij stond zelf nooit voor de klas. Nu als trainer natuurlijk wel, maar hij vermoedt dat er een wereld van verschil is, zegt Arnold van Horssen. “Als trainer heb je altijd een gemotiveerd publiek. Dat is als docent voor een groep leerlingen natuurlijk anders.”

   

 • Column Rob Luchsinger: Verkiezingen

  Soms is medezeggenschapswerk erg arbeidsintensief. Op dit moment organiseert onze medezeggenschapsraad bijvoorbeeld verkiezingen voor zetels in de leerlingouder- en personeelsgeleding voor het komende schooljaar. In het geval van onze middelgrote school voor voortgezet onderwijs moeten we een kleine 3000 leerlingen, 6000 ouders en ruim 300 medewerkers benaderen.

 • Sociale media & mr

  Medezeggenschapsraden maken relatief weinig gebruik van sociale media. Linkedin, Twitter, YouTube en Facebook worden nauwelijks gebruikt door mr-en, en als er wat te vinden is, dan wordt het nauwelijks bekeken. Zo blijkt bijvoorbeeld een videoboodschap van staatssecretaris Sander Dekker over medezeggenschap, minder dan 150 keer gezien te zijn.

 • Het kan: iedereen kent deze gmr

  Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opzetten die leeft in het hart en hoofd van de schoolbevolking. En toch kan het: in Purmerend en de regio Waterland weet de gmr van OPSO en SPOOR personeel en ouders te boeien. Voorzitter Niels Bonenkamp vertelt.

 • Verstoppertje spelen brengt gmr niet verder

  Het zit al een paar jaar goed fout tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag van een stichting voor primair onderwijs. De communicatie is zodanig verstoord dat de partijen niet meer rond de tafel zitten, maar elkaar schriftelijk benaderen. Een plan om het bestuursbureau anders in te richten beoogt een stap in de goede richting te zetten, maar de personeelsgeleding in de gmr weigert de noodzakelijke instemming: te weinig tijd om een oordeel te vormen én eerst moet de onderlinge communicatie hersteld, vinden de gmr-leden.

Alle berichten met tag: Communicatie 54 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren