Alle berichten met tag: Deelraad 12 resultaten

Zoekresultaten

 • Geen brin, dan geen mr

  Eén van onze scholen kent drie zelfstandig opererende locaties. Ze werken onder eigen naam en eigen directeur, maar we delen een brinnummer. Kunnen we werken met drie medezeggenschapsraden of moeten we deelraden instellen plus één mr?

 • Op weg naar deelraden?

  Onze school bestaat uit twee locaties en heeft één medezeggenschapsraad. Er gaan stemmen op om voor elke locatie een eigen mr in het leven te roepen. Waar moeten wij rekening mee houden?

 • Wie bepaalt mandaat?

  In ons medezeggenschapsstatuut staat een jaarlijkse evaluatie van het mandaat van de deelraden. Bij de vernieuwing van het statuut wil onze bestuurder die evaluatie verwijderen. Hebben we dan nog de kans om een mandaat terug te halen bij de deelraad?

 • Moet deelraad faciliteiten delen?

  Wij zijn een deelraad verbonden aan een locatie van een VO-school. De locaties van deze school waren voorheen aparte scholen, elk met een eigen mr. Na de fusie zijn de locaties in grote mate zelfstandig gebleven met elk een integraal verantwoordelijke locatieleiding met ruim mandaat. Zowel de personeelsfractie van de centrale mr als van de deelraad is het oneens met de uren die beschikbaar zijn voor het lidmaatschap van de deelraad. De directie beroept zich erop dat in de cao-vo niet gesproken wordt over een deelraad, maar alleen over een gmr en mr. Zij verdeelt dus de in de cao genoemde uren voor mr-leden over alle leden van de cmr en deelraden. Is dit juist?

 • 24 vestigingen, 24 raden?

  Meer ruimte dan voorheen biedt de wms voor medezeggenschap naar smaak. Maar voor een fusie van drie clusters met samen 24 middelbare scholen leken de marges nog niet ruim genoeg. Vanwege combinaties in de bekostiging kunnen ze niet alle 24 een eigen medezeggenschapsraad instellen, argumenteerde het nieuwe bestuur.

 • Hoe geven we ons leerlingaantal gewicht in de mr?

  Onze havo/vwo-school is gefuseerd met twee vmbo-scholen. Ons bestuur is het bevoegd gezag over nog meer instellingen. De afspraak was dat iedere (deel)school zijn eigen karakter zou behouden, maar nu bedreigt de instellingsraad dit. In de mr heeft dit plan de steun van de vertegenwoordigers van de vmbo-vestigingen. Zij zijn in de meerderheid, hoewel ons leerlingaantal ongeveer even groot is als dat van die twee samen. Langs welke weg kunnen we proberen de samenstelling van de mr meer in evenwicht te brengen met het leerlingaantal?

 • Hand in hand met z'n zessen

  Een schoolbestuur met zeven vestigingen, waarvan er zes een brinnummer delen en nummer zeven dus theoretisch een heel eigen positie heeft. Dat zou makkelijk kunnen leiden tot procedureel geharrewar, want hoe vind je in deze situatie het evenwicht tussen de regels en de wens om iedereen een evenredig deel van de medezeggenschap te geven?

 • Hoeveel uren voor de deelraad?

  Voor de voorzitter en secretaris van onze deelraad zijn 400 uur per jaar beschikbaar, de directie wil voortaan uren inzetten op basis van ‘redelijkheid’. Onze mr zegt dat dit via het reglement moet, maar de directie houdt vast aan de andere toedeling van uren. Wat doen we nu?

 • Kentalis: Puzzelen voor goed overleg

  Hoe regel je de medezeggenschap als meer dan 1600 medewerkers honderden kilometers van elkaar, verspreid over heel Nederland werken? John den Hartog, ambulant begeleider in de regio noord en voorzitter van de gmr van Kentalis, geeft een kijkje in de keuken.

 • Ken je procedures of blijf met lege handen achter

  Een school met de richtingen vwo, havo en tl- plus opheffen, dat kan toch niet zomaar? Wel als de deelraad op deze school de eerste berichten voor kennisgeving aanneemt en vervolgens de verkeerde procedure kiest in een laatste poging om nog iets te bereiken.

Alle berichten met tag: Deelraad 12 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren