Alle berichten met tag: Formatieplan 37 resultaten

Zoekresultaten

 • Formatieplan in 9 hapklare brokken

  Daar ligt het formatieplan weer op tafel, vol bijgestelde cijfers over de inzet van al het personeel. De personeelsgeleding van de mr heeft er instemmingsrecht op, maar waar gaat deze jaarlijkse exercitie over en wat zijn de punten om op te letten?

 • Functiebouwwerk gezocht

  Onze mr probeert grip te krijgen op de samenstelling van ons personeelsbestand. Waar vinden we een voorbeeld van een functiebouwwerk?

 • Arjo de Groot: 'Als jong broekie zie ik mezelf als bruggenbouwer'

  Hij was ooit de jongste basisschooldirecteur van Nederland op christelijke school De Schakel in het Betuwse dorpje Meteren. Inmiddels is Arjo de Groot (31) docent Nederlands en wiskunde aan het protestants christelijke Koningin Wilhelmina College, iets verderop in Culemborg. Omdat hij wel lol heeft in ‘het kijken naar de hoofdlijnen' ging hij vrijwel meteen in de mr.

 • Geen hulp bij onduidelijkheden

  Is het eindelijk mogelijk docenten in het voortgezet onderwijs hoger in te schalen vanwege hun kwaliteiten in de les, kiest de rector toch weer voor indeling in deze LC-schaal op basis van andere taken. De mr van de scholengemeenschap baalt en moppert, want zo was het in 2005 niet afgesproken met de vorige schoolleiding. Uitvoering van die afspraken heeft al veel te lang geduurd.

 • Hoe redden we ons formatieplan?

  Onze directie wijkt af van de gemaakte afspraken over het formatieplan. Wat kunnen wij als mr hiertegen doen?

 • Nieuwe functie sneuvelt alsnog op geldgebrek

  In het door onze gmr vastgestelde nieuwe functiebouwhuis staat de nieuwe functie van intern begeleider. Het bestuur heeft vervolgens besloten dat dit om financiële redenen voorlopig niet uitvoerbaar is. Kan dit zonder overleg met ons?

 • In de voet geschoten

  In het formatieplan van de scholengroep voor voortgezet onderwijs stijgen de kosten voor management, terwijl de uren voor onderwijsassistentie en ICT-ondersteuning afnemen. Daar voelt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad niets voor en dus weigert ze in te stemmen.

 • Denk aan draagvlak

  Na de pensionering van de directeur wordt een gedetacheerde opvolger ingewerkt met ondersteuning van twee locatiecoördinatoren voor de twee scholen in de provincie, samen 110 leerlingen in combinatiegroepen. Van 0,2 groeien die coördinatiefuncties door tijdelijke uitbreiding via 0,3 naar 0,4 fte.

 • De teamleider wordt schoolleider, wat nu?

  Onze scholen hebben bij de invoering van passend onderwijs besloten om de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk op de werkvloer te leggen. De structuur met een regiodirecteur en teamleiders is geëvalueerd en nu blijkt dat de teamleiders eigenlijk zwaarder werk doen dan verwacht. Het bestuur wil ze daarom schoolleider maken, waardoor ook het salarisniveau een schaal stijgt. Hebben wij als gmr daar nog iets over te zeggen?

   

 • Elk geschil eist voortvarend optreden

  De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur komen er niet uit bij de jaarlijkse discussie over het formatieplan. Zelfs als het schooljaar al begonnen is, blijven de twee in discussie en keer op keer eindigt die ermee dat de pmr zijn instemming weigert.

Alle berichten met tag: Formatieplan 37 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren