Alle berichten met tag: Functiemix 29 resultaten

Zoekresultaten

 • Adieu entreerecht

  Zat er nog een laatste gaatje in de cao voortgezet onderwijs om enkele docenten net voor sluitingsdatum van het entreerecht een LD-functie te bezorgen?

 • Teamleider mag in LD, mits buiten functiemix

  Zeven docenten krijgen in 2011 op een school voor voortgezet onderwijs de functie teamleider, waar een beloning bijhoort volgens schaal LD. Ze houden voor 40 procent van hun aanstelling lestaken, maar de meerderheid van de uren gaat naar het teamleiderschap.

 • Functiemix: werk aan de winkel voor personeel in mr

  De tijd dat een ‘eenvoudige lesboer' in het primair of voortgezet onderwijs in de handen mocht knijpen als hij na vele jaren ploeteren hoger kwam dan respectievelijk schaal negen of tien (vergelijkbaar met het huidige LA en LB), is definitief voorbij. Bonden, de minister en de werkgevers zijn het vorig jaar eens geworden over een betere betaling van de mensen die voor de klassen staan. Maar dat gaat niet vanzelf: de personeelsgeleding in de mr moet de komende jaren goed opletten of en vooral hoe deze afspraken op bestuurs- en schoolniveau in daden worden omgezet.

 • Functiemix: 'Je moet het geld niet laten liggen'

  Duwen en trekken, geven en nemen, zuchten en steunen? Dat hoeft niet als een school gewoon aan de slag gaat met de functiemix om de beloning van de leerkrachten te verbeteren. Bij de Gooise Scholen Federatie zagen zowel de gmr als de directie, de kansen.

 • Functiemix per school of centraal?

  Onze school wordt op 1 augustus 2010 gesplitst in twee delen met ieder een eigen brin-nummer. We krijgen dan ook een gmr en twee medezeggenschapsraden. Wat betekent dit voor de verdeling van de groeipercentages in de functiemix? Moeten we uitgaan van de huidige situatie of rekenen op basis van de nieuwe formatie?

 • Albertine Migchels: 'Ik weet precies wat mijn achterban vindt'

  Albertine Migchels (34 jaar) staat als leerkracht voor groep 3, 4 en 5 van School 59 in Nieuw-Buinen (Drenthe). Ze maakt voor het vierde seizoen deel uit van de mr en gmr. "We zijn zo klein, dan ben je gewoon aan de beurt op een gegeven moment."

 • AOb-betuurders geven tekst en uitleg. 12 vragen over de functiemix

  Onvermijdelijk op de agenda van elke medezeggenschapsraad in primair en voortgezet onderwijs: de functiemix. Ondanks voorlichtingsavonden, brochures en artikelen blijken er nog veel vragen te leven bij mr én achterban. De AOb-bestuurders Hélène Jansen en Gijs van Dijk beantwoorden er twaalf.

 • Functiemix en hoger salaris boeien nog niet elke mr

  Op meer dan de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs praten medezeggenschapsraad en directie met elkaar over de functiemix. De invoering daarvan, met afspraken over de doorstroommogelijkheden van leerkrachten naar hogere salarisschalen, is in het primair onderwijs juist veel minder vaak onderwerp van gesprek. Slechts op één van de vijf basisscholen bemoeit de mr zich actief met het onderwerp.

 • Functiemix: nog honderden scholen op achterstand

  Honderden scholen laten geld voor de functiemix verdampen doordat ze niet snel genoeg inspelen op de mogelijkheden om hun leerkrachten beter te belonen. De AOb biedt hulp aan voor wie de achterstand wil inhalen.

 • Hoe verloopt invoering functiemix?

  Onze locatiedirecteur heeft bij de centrale directie enkele collega's voorgedragen voor een nieuwe indeling vanwege de functiemix. Welke procedure is hierop eigenlijk van toepassing en gelden er ook promotiecriteria?

Alle berichten met tag: Functiemix 29 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren