Alle berichten met tag: Fusie 69 resultaten

Zoekresultaten

 • Fuseren, zo doe je dat niet!

  Wat zijn nou de valkuilen bij veel fusies, wilde één van de aanwezigen graag weten op het medezeggenschapscongres tijdens een workshop van de CFTO (Commissie Fusietoets Onderwijs).

 • O jee, fusie in zicht

  Een fusie tussen scholen heeft met nog meer procedures te maken nu zij steeds zelfstandiger opereren: dan zijn al snel ook de algemene fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad van toepassing. Met de vakbonden op de eerste rij krijgt de medezeggenschap sneller kans op echte invloed.

 • Rechtbank verwerpt fusieverbod

  De rechtbank in Leeuwarden heeft een fusieverbod van staatssecretaris Dekker opzij geschoven. Dekker vond op basis van de criteria uit de wettelijk voorgeschreven fusietoets dat twee schoolbesturen in het Friese Dokkum niet samen mogen gaan.

 • Foutje, fusie op losse schroeven

  Aan overleg, informatie en betrokkenheid geen gebrek bij een complexe fusie van twee scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Toch is het de mr van de vo-fusiepartner niet voldoende. Gevolg: instemming blijft uit en na veel vijven en zessen moet de geschillencommissie eraan te pas komen.

 • 'Scholenfusie terugdraaien als resultaat tegenvalt'

  Als een fusie van scholen niet de gewenste schaalvoordelen oplevert, moet het mogelijk zijn de samenvoeging weer terug te draaien. Een evaluatie na drie jaar moet deze overweging op de agenda zetten van het bevoegd gezag en de betrokken medezeggenschapsraad. Dat bepleit de commissie Fusietoets in het Onderwijs in haar eerste jaarverslag, verschenen op 14 februari.

 • Fuseren doe je niet op de tast

  Opheffing dreigt voor de rooms-katholieke basisschool van een regionaal schoolbestuur en dus zoekt het bevoegd gezag naar oplossingen. Na een ronde consulten en rapporten valt het besluit tot fusie met de kleinste protestants- christelijke basisschool in eigen kring.

 • Fuseren op papier?

  Onze school zit onder de opheffingsnorm en moet fuseren met een van de andere vijf scholen onder ons bestuur. Wij hebben begrepen dat het bestuur een fusie van brinnummers wil: op papier gaan we samen, maar in de praktijk blijven we zolang mogelijk zelfstandig bestaan. Is dit mogelijk?

 • Wie wist de fusie te verhinderen?

  Het omstreden fusieplan van tien protestants-christelijke basisscholen in Leiden met het Visser ‘t Hooftlyceum blijkt van tafel. Zonder trompetgeschal is het project gewoon beëindigd en de twee betrokken besturen gaan apart verder. Alle betrokkenen kwamen na ruim twee jaar studeren tot de conclusie dat de beoogde meerwaarde eigenlijk alleen op papier bestond. ‘De tijd is niet rijp', schreef verenigingsdirecteur Griffioen als uitleg in de laatste nieuwsbrief over dit onderwerp. Eerder al was een derde bestuur met vijf scholen voor primair onderwijs in Leiderdorp afgehaakt.

 • Mr-verzet tegen fusie

  De medezeggenschapsraden van het ROC A12 in Ede en de mr van het Arentheem College in Arnhem zijn allebei tegen een bestuurlijke fusie van hun opleidingen met christelijke scholengemeenschap Het Streek in Ede.

 • Commissie Fusietoets aan de slag

  De drie leden tellende commissie die onderwijsfusies gaat beoordelen, staat in de startblokken voor de eerste aanvragen. Sinds 1 oktober is een toets verplicht bij verdere schaalvergroting. De fusiekeuring is ingevoerd op verzoek van de Tweede Kamer, waar een meerderheid zich zorgen maakt over grootschaligheid in het onderwijs.

Alle berichten met tag: Fusie 69 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren