Alle berichten met tag: Geschillencommissie 32 resultaten

Zoekresultaten

 • Nieuwe geschillencommissie particulier onderwijs

  Sinds 1 september is de nieuwe geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen geïnstalleerd.

 • Irene Asscher-Vonk: 'Na zitting geschillencommissie moet je toch met elkaar verder'

  Ze noemt zichzelf een echte onderwijzeres. "Iets uitzoeken, iets vinden, dat uitleggen, kennis overdragen: dat is helemaal mijn afdeling." Sinds begin dit jaar is Irene Asscher-Vonk voorzitter van de nieuwe Landelijke Commissie Geschillen WMS. Wie is de vrouw die alle medezeggenschapsgeschillen de komende tijd onder ogen krijgt?

 • Juridisering kan best meevallen

  Zorgt de nieuwe wet medezeggenschap op scholen (wms) voor meer regels voor schoolbesturen? Is er, zoals wel wordt gesteld over de gehele samenleving, sprake van juridisering?

 • Geschillen goedkoper

  Nu er nog maar één landelijke commissie voor medezeggenschapsgeschillen bestaat, blijkt dat scholen met deze LCG WMS goedkoper uit zijn dan voorheen.

 • Mediation, meer dan een laatste kans

  Als overleg op niets uitloopt en een geschil de problemen tussen mr en overlegpartner evenmin uit de wereld helpt, kan mediation de spanningen verminderen. Onderwijsgeschillen deelde enkele ervaringen met deze vorm van bemiddeling op het WMS-congres.

 • Nietigheid, een kwestie van spierballen

  Polderen is er niet meer bij als de overlegpartner zonder instemming van de medezeggenschapsraad een besluit doordrukt. De mr kan nietigheid inroepen, maar dat moet snel, doelgericht en duidelijk gebeuren. Waar de grenzen van dit instrument liggen, wordt duidelijk uit de inmiddels opgedane ervaring.

 • Meer bemiddeling bij Onderwijsgeschillen

  Medezeggenschapsgeschillen kunnen via de stichting Onderwijsgeschillen voortaan ook worden opgelost via mediation. Deze vorm van bemiddeling moet leiden tot duurzame oplossingen van conflicten, wat vooral van belang is als de communicatie hapert of er allerlei grieven leven tussen de mr en het schoolbestuur.

 • Communiceren als een giraffe op het wms-congres (2009)

  Het jaarlijkse wms-congres op 6 november in congrescentrum De Reehorst in Ede was weer uitverkocht, net als voorgaande jaren. Het thema was dit keer ‘Communicatie, basis voor medezeggenschap'. Info.mr zet de hoogtepunten op een rijtje.

 • Een geschil: je moet het maar durven

  Hoe kijken betrokkenen terug op een procedure bij de geschillencommissie in Utrecht? Kunnen de partijen daarna weer door één deur of zijn de verhoudingen helemaal verziekt? Dat was de kernvraag van het onderzoek dat de Stichting Onderwijsgeschillen dit jaar uit liet voeren door onderzoeksbureau Actis. Het leidde tot het rapport ‘Een geschil is geen ruzie': van twintig geschillen werd het verloop onder de loep genomen.

 • Nauwelijks bemiddeling bij geschillencommissie

  De landelijke commissie voor geschillen wms heeft in 2009 in totaal 23 geschillen op haar bordje gekregen. Hoewel de commissie er naar streeft een deel van de geschillen via bemiddeling op te lossen, is dat maar in één geval gelukt. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. De commissie heeft wel een idee hoe het komt dat het aantal bemiddelingen zo laag ligt. In de eerste plaats krijgt ze vooral interpretatieverschillen voorgelegd: het draait dan vaak om de vraag of de (g)mr, of een geleding of het ouder- of leerlingdeel van de mr al dan niet advies of instemmingsrecht heeft in een zaak waarover het bestuur een besluit wil nemen. De commissie moet dus een oordeel vellen over de vraag hoe een bepaalde tekst uitgelegd dient te worden: daarbij valt eigenlijk niks te bemiddelen.

Alle berichten met tag: Geschillencommissie 32 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren