Alle berichten met tag: Governance 8 resultaten

Zoekresultaten

 • Code gaat als advies de boer op

  De door de gezamenlijke onderwijsorganisaties opgestelde richtlijnen voor goede medezeggenschap staan binnenkort centraal in een campagne die de uitvoering van de medezeggenschap in het onderwijs moet verbeteren.

 • Governance: Wie controleert de bovenbazen?

  Leerkracht, teamleider, locatiedirecteur, managementteam, college van bestuur, raad van toezicht. De schoolorganisatie groeit en de afstand tussen leiding en werkvloer wordt steeds groter. Fusies en modern management leiden merkbaar tot meer bovenbazen. Hoe kun je als mr een partijtje meeblazen in dit gezelschap?

 • Column Philippe Abbing: Ruzie

  Nieuw bij InfoMR: columnist Philippe Abbing laat zijn licht schijnen over de praktijk van medezeggenschap, en wat er allemaal gebeurt aan de overlegtafel.

 • Uit het 10e WMS-congres

  De WMS zelf was precies 10 jaar oud, op 30 november jongstleden. En net voor de wet in 2006 van kracht werd, was er het eerste jaarlijkse congres voor alle medezeggenschappers in het onderwijs. Het tweede lustrum daarvan was op 9 november in congrescentrum De Reehorst in Ede weer uitverkocht. Vierhonderd aanwezigen maakten workshops en lezingen mee, lieten zich vermaken door cabaretier en docent Johan Goossens, en wisselden ervaringen uit.

 • Falende besturen: wel onbehagen, geen ingreep

  Ondanks alle ophef over te hoge beloningen, onverantwoorde investeringen in vastgoed en kwaliteitsverlies in het onderwijs hoeft er volgens de minister, de besturen-organisaties en de Onderwijsraad niets wezenlijks te veranderen aan de machtsverhoudingen en de positie van de medezeggenschap. De AOb blijft pleiten voor betere controle op de geldstromen in het onderwijs.

 • Column Rob Luchsinger: Bijvangst

  Een van de onverwachte bonussen van de operatie passend onderwijs blijkt in de praktijk de ondersteuningsplanraad (opr) te zijn, zeg maar de mr van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Of anders geformuleerd: hoe overheidsdwang mogelijk positief uitwerkt omdat daarbij de antieke bestuursvormen in het onderwijs op de publieke agenda verschijnen.

 • Code helpt voor betere uitvoering medezeggenschap

  De meeste regels en wetten zijn duidelijk genoeg, maar bij de uitvoering hapert de medezeggenschap meer dan de deelnemers lief is. Ook de overheid wenst verbetering, zonder nog meer voorschriften uit te vaardigen. In de Code goede medezeggenschap geven de samenwerkende onderwijsorganisaties 21 praktische aanwijzingen.

 • HELP, mijn directie wordt ook mijn bestuur!

  Verlang niet van vrijwilligers dat ze een organisatie professioneel aansturen. Om die reden nemen veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs afscheid van de traditionele bestuursvorm. Het schoolbestuur draagt zijn taken over aan de directeur, die er als verse manager/bestuurder dikwijls een leuke salarisverbetering aan overhoudt. De voormalige bestuurders vormen een raad van toezicht. Staat de medezeggenschapsraad bij deze manoeuvres met lege handen?

Alle berichten met tag: Governance 8 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren