Alle berichten met tag: Adviesrecht 40 resultaten

Zoekresultaten

 • Acht vragen over het adviesrecht

  De medezeggenschapsraad mag over van alles adviseren voordat het bevoegd gezag kan beslissen. Maar is dat adviesrecht in de praktijk een machtsmiddel of een zoethoudertje? Acht vragen over het spel en de knikkers.

 • WMS-peptalk

  Gehoord tijdens de workshops en in de wandelgangen van het WMS-congres 2017.

 • Rechtsvorm als bestuurszaak

  Het bestuur van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs is opgericht als stichting, maar wil liever verder als vereniging. De ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad claimen instemmingsrecht op de nieuwe rechtsvorm, omdat de oude vorm vermeld staat in het ondersteuningsplan en omdat een eerder verzoek om instemming in 2015 is ingetrokken

 • De mr-trainer: Floris IJsendorn

  Floris IJsendorn is trainer/adviseur medezeggenschap bij de Algemene Onderwijsbond. Hij ambieerde ooit een carrière in het onderwijs, maar haakte na een jaar pabo teleurgesteld af en werd jurist. Als trainer staat hij nu juist met heel veel plezier toch een beetje ‘voor de klas’.

 • Als het bestuur mr-advies maar lastig vindt

  Wanneer het bevoegd gezag zo tevreden met zichzelf is dat het elk advies naast zich neerlegt of er zelfs helemaal niet meer om vraagt, kunnen de medezeggenschappers sinds kort effectievere maatregelen treffen om toch gehoord te worden.

 • Eén waarnemer, vijf geschillen

  De directeur van een basisschool vertrekt en het bestuur ziet dat als een mooie gelegenheid om de functie te combineren met die van een andere school.

 • Overplaatsing kan net zo zwaar wegen als ontslag

  De sfeer op school staat onder druk en in het team lopen de discussies hoog op. Tijd om in te grijpen, oordeelt het bestuur en het richt zijn pijlen op de adjunct-directeur. Zij moet haar taken direct inleveren, verneemt de mr per e-mail. De reden: "Er hebben zich te vaak incidenten voorgedaan die niet bevorderlijk zijn voor de sfeer in de school en die de gemoederen binnen het team hebben beziggehouden."

 • Daltoneis geen struikelblok voor fusie

  Vijf openbare scholen in een dorp van ruim tienduizend inwoners is te veel, vindt het bevoegd gezag, zeker als de gebouwen niet meer aan hedendaagse eisen voldoen en er een nieuwe wijk in aanbouw komt: tijd voor fusies en herschikking. Eén van de kleinste scholen van het vijftal vindt dat ook onvermijdelijk, maar houdt twijfels: de eerste partner voor uithuwelijking is te groot, de tweede hanteert de Daltononderwijsfilosofie.

 • Refoscholen in actie voor adviesrecht

  Op de opiniepagina's van dagblad Trouw is de afgelopen maanden heftig gedebatteerd over eventuele ontheffing van het instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden in het reformatorisch onderwijs. In het verleden kreeg het bijzonder onderwijs -indien gewenst- die ontheffing.

 • Onaanvaardbare adjunct

  Samenwerkingsproblemen kosten een adjunct-directeur de kop op een basisschool in Amsterdam. De overgebleven directeur weet niet zo veel van financiën, dus adviseert de medezeggenschapsraad haar om vooral een kei met cijfers in huis te halen als nieuwe plaatsvervanger. Vanwege de eerdere samenwerkingsproblemen zou de nieuwe van buiten de organisatie moeten komen.

Alle berichten met tag: Adviesrecht 40 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren