Alle berichten met tag: Instemmingsrecht 75 resultaten

Zoekresultaten

 • Geld telt, maar inzicht weegt het zwaarst

  Is het een goed idee om de mr instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting? Dat voornemen is weliswaar vastgelegd in het regeerakkoord, maar het is nog allerminst zeker dat het ook doorgaat.

 • Laat de tijd nooit de doorslag geven

  Praten is goed, maar wie lang blijft overleggen kan met lege handen komen te staan doordat intussen wettelijke termijnen zijn verstreken. Houd dat goed in de gaten, waarschuwt AOb-adviseur medezeggenschap Marcel Koning, want een recht kan na zes weken verspeeld zijn.

   

 • Nietigheid, een kwestie van spierballen

  Polderen is er niet meer bij als de overlegpartner zonder instemming van de medezeggenschapsraad een besluit doordrukt. De mr kan nietigheid inroepen, maar dat moet snel, doelgericht en duidelijk gebeuren. Waar de grenzen van dit instrument liggen, wordt duidelijk uit de inmiddels opgedane ervaring.

 • In de voet geschoten

  In het formatieplan van de scholengroep voor voortgezet onderwijs stijgen de kosten voor management, terwijl de uren voor onderwijsassistentie en ICT-ondersteuning afnemen. Daar voelt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad niets voor en dus weigert ze in te stemmen.

 • De mr-trainer: Floris IJsendorn

  Floris IJsendorn is trainer/adviseur medezeggenschap bij de Algemene Onderwijsbond. Hij ambieerde ooit een carrière in het onderwijs, maar haakte na een jaar pabo teleurgesteld af en werd jurist. Als trainer staat hij nu juist met heel veel plezier toch een beetje ‘voor de klas’.

 • Kluisjesboete?

  Leerlingen die het vorig jaar ingevoerde sleutelpasje in hun kluis laten liggen, moeten sinds kort een boete van 50 cent betalen voordat de conciërge hun kluisje opent. Onze leerlinggeleding is ontstemd en wij vinden dit geen pedagogisch verantwoorde maatregel. Mag dat?

 • Inspraak bij fusie kleine scholen

  De medezeggenschapsraad moet meer inspraak krijgen bij voorgenomen fusies van kleine scholen. Dat wil minister Bussemaker. Ze vindt dat de mr instemmingsrecht moet hebben bij een voorgenomen fusie. Dat staat in een brief die de minister in november naar de Tweede Kamer stuurde.

 • Lessentabel is meer dan rooster

  Op een brede scholengemeenschap staat jaarlijks de lessentabel op de mr-agenda, een document dat regelt hoeveel contacturen er wekelijks per vak, afdeling en leerjaar in het rooster horen te staan. Jarenlang gaf de mr instemming aan het voorstel, maar in 2015 gooit de directie een knuppel in het hoenderhok door om advies te vragen over het voorstel voor 2016. Gevolg: bedenkingen van de mr tegen een onderdeel wegen minder zwaar dan bij instemming.

 • Nietigheid, het fluwelen breekijzer

  Een nieuw instrument in de Wet medezeggenschap op scholen geeft de mr extra gewicht als bestuur of directie een loopje nemen met medezeggenschap. Probeert de overlegpartner buiten het instemmingsrecht om een besluit te nemen, dan kan de mr voortaan nietigheid inroepen. Dat moet wel nauwkeurig en zorgvuldig gebeuren.

 • De teamleider wordt schoolleider, wat nu?

  Onze scholen hebben bij de invoering van passend onderwijs besloten om de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk op de werkvloer te leggen. De structuur met een regiodirecteur en teamleiders is geëvalueerd en nu blijkt dat de teamleiders eigenlijk zwaarder werk doen dan verwacht. Het bestuur wil ze daarom schoolleider maken, waardoor ook het salarisniveau een schaal stijgt. Hebben wij als gmr daar nog iets over te zeggen?

   

Alle berichten met tag: Instemmingsrecht 75 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren