Alle berichten met tag: Instemmingsrecht 73 resultaten

Zoekresultaten

 • Laat de tijd nooit de doorslag geven

  Praten is goed, maar wie lang blijft overleggen kan met lege handen komen te staan doordat intussen wettelijke termijnen zijn verstreken. Houd dat goed in de gaten, waarschuwt AOb-adviseur medezeggenschap Marcel Koning, want een recht kan na zes weken verspeeld zijn.

   

 • Nietigheid, een kwestie van spierballen

  Polderen is er niet meer bij als de overlegpartner zonder instemming van de medezeggenschapsraad een besluit doordrukt. De mr kan nietigheid inroepen, maar dat moet snel, doelgericht en duidelijk gebeuren. Waar de grenzen van dit instrument liggen, wordt duidelijk uit de inmiddels opgedane ervaring.

 • Geld telt, maar inzicht weegt het zwaarst

  Is het een goed idee om de mr instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting? Dat voornemen is weliswaar vastgelegd in het regeerakkoord, maar het is nog allerminst zeker dat het ook doorgaat.

 • In de voet geschoten

  In het formatieplan van de scholengroep voor voortgezet onderwijs stijgen de kosten voor management, terwijl de uren voor onderwijsassistentie en ICT-ondersteuning afnemen. Daar voelt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad niets voor en dus weigert ze in te stemmen.

 • Staand beleid valt niet zomaar om

  Als een in de praktijk gegroeide werkwijze niet blijkt te passen bij formeel vastgelegde afspraken uit het verleden, wat gebeurt er dan als de overlegpartner het ‘staand beleid’ kwijt wil?

 • Werken aan tegengeluid

  Iedereen die met medezeggenschap te maken heeft, kan woensdag 30 maart terecht op het AOb-medezeggenschapscongres ‘Meer voor elkaar’. Johannes Kooistra gaat in zijn workshop op het congres vooral in op het adviesrecht van de or. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen met medezeggenschap in het onderwijs.

   

 • Gmr op topsnelheid

  In oktober hoorde Pim Langenberg, voorzitter van de gmr van de Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo), informeel dat het bestuur ‘iets’ wilde doen met het onderwijs voor de kinderen van vluchtelingenkamp Heumensoord. Het plan was om samen met Stichting Conexus (primair onderwijs) het voortouw te nemen en een school op te zetten voor de circa 600 kinderen in het tentenkamp.

   

 • Lessentabel is meer dan rooster

  Op een brede scholengemeenschap staat jaarlijks de lessentabel op de mr-agenda, een document dat regelt hoeveel contacturen er wekelijks per vak, afdeling en leerjaar in het rooster horen te staan. Jarenlang gaf de mr instemming aan het voorstel, maar in 2015 gooit de directie een knuppel in het hoenderhok door om advies te vragen over het voorstel voor 2016. Gevolg: bedenkingen van de mr tegen een onderdeel wegen minder zwaar dan bij instemming.

 • Nietigheid, het fluwelen breekijzer

  Een nieuw instrument in de Wet medezeggenschap op scholen geeft de mr extra gewicht als bestuur of directie een loopje nemen met medezeggenschap. Probeert de overlegpartner buiten het instemmingsrecht om een besluit te nemen, dan kan de mr voortaan nietigheid inroepen. Dat moet wel nauwkeurig en zorgvuldig gebeuren.

 • Kluisjesboete?

  Leerlingen die het vorig jaar ingevoerde sleutelpasje in hun kluis laten liggen, moeten sinds kort een boete van 50 cent betalen voordat de conciërge hun kluisje opent. Onze leerlinggeleding is ontstemd en wij vinden dit geen pedagogisch verantwoorde maatregel. Mag dat?

Alle berichten met tag: Instemmingsrecht 73 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren