Alle berichten met tag: Juridische bijstand 29 resultaten

Zoekresultaten

 • Klokkenluiders

  Sinds 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders van kracht. Elke werkgever met minstens vijftig werknemers is verplicht om een interne meldregeling op te tuigen.

 • Hoe scherp mag een mail zijn?

  Geen tegenkandidaten voor de medezeggenschapsraad, dus geen verkiezingen. Een van de leerkrachten op een gymnasium ergert zich daar zo aan, dat hij een kritische mail verzendt aan alle collega's, met daarin opgenomen een citaat over de kansloze positie van medezeggenschapsraden.

 • Servicepakket: Voor wie niet alles zelf wil doen

  Handleidingen, cursussen, congressen: wie in een medezeggenschapsraad zit, kan zichzelf zo druk maken dat de ‘bijbaan' de hoofdtaak dreigt te overvleugelen. Je kunt natuurlijk ook besluiten dat je niet zelf alles hoeft te weten of te doen. Het mr-servicepakket van de AOb is dan een optie: aangesloten raden krijgen er advies en juridische bijstand.

 • Harde strijd voor beste bouwplek

  De medezeggenschapsraad van de Pierson-school, een jenaplanschool in het Gelderse Hengelo, heeft een advocaat ingeschakeld om de strijd aan te gaan met de gemeente over de locatie van nieuwbouw. Jarenlang was het de bedoeling dat de school zou verhuizen naar nieuwbouw aan Het Karspel in het 8500 inwoners tellende dorp, maar de gemeente Bronckhorst is ineens overgestapt naar een andere plek: de Rozenstraat. De procedures voor Het Karspel zouden teveel tijd in beslag nemen; er moet onder meer wijziging van het bestemmingsplan worden aangevraagd.

 • Kamervragen over gmr-conflict Enschede

  Het slepende conflict bij Het Stedelijk Lyceum in Enschede over de rechtmatigheid van de gmr moet volgens D66-kamerlid Van der Ham leiden tot aanpassingen van de Wet medezeggenschap op scholen. De bestuurder van de school weigert met de gmr-leden te praten over herstel van de verhoudingen en daarmee legt hij uitspraken van de geschillencommissie en de ondernemingskamer van het gerechtshof naast zich neer.

 • Minister mist hart voor medezeggenschap

  Als een schoolbestuur de wet aan zijn laars lapt, zou je een ingreep verwachten van het ministerie van Onderwijs. De gebeurtenissen rond de gmr van het Stedelijk Lyceum in Enschede bewijzen het tegendeel. Hoewel de bestuurder in een conflict met de gmr tot op het hoogste niveau zijn zaak verloor, laat demissionair minister Marja van Bijsterveldt hem zijn gang gaan. De oorspronkelijke gmr is daardoor als het ware uitgerookt. 
Met haar opstelling ontmoedigt de minister iedereen die overweegt om tijd in medezeggenschap te steken.

 • Mr, praat mee over betere wet

  Medezeggenschapsraden kunnen via internetconsultatie laten weten of zij hun informatierecht nog verder versterkt willen zien. Tot 12 juni kan iedereen en dus ook elke mr zijn mening geven over het wetsvoorstel verbetering bestuurskracht onderwijsinstellingen, dat bedoeld is om de positie van medezeggenschapsraden te versterken.

   

 • Opgepast,er valt een beoordeling uit de la

  Nu veel scholen in krimpregio’s staan, krijgen (voor.al oudere) leerkrachten soms ineens een uitnodiging voor een ‘beoordelingsgesprek’. Klopt dat wel? En welke consequenties kan dat hebben? De personeelsgeleding in de (g)mr doet er goed aan om de reglementen er eens op na te slaan. Wat is er op school precies afgesproken over functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en hoe zit het met de bezwaartermijn?

   

 • Servicepakket nu ook voor ondersteuningsplanraad

  Het mr-servicepakket van de AOb is voortaan ook beschikbaar in een variant voor ondersteuningsplanraden. Bij de soms complexe taak van opr-leden over passend onderwijs biedt de AOb opr-leden onbeperkte toegang tot de helpdesk, vier uur gratis advisering en/of rechtsbijstand en diverse andere voordelen.

 • Al te snel naar de advocaat

  Er ontstaat discussie over communicatie en reglementen bij de mr van een school voor voortgezet onderwijs, en de oudergeleding wil advies van een jurist over haar rechten. De uitverkoren jurist meldt zich zelf bij het bestuur om akkoord te vragen voor de kosten. Dat gaat zomaar niet, vindt het bestuur: als er een externe deskundige nodig is, moet de hele mr dat zelf vragen en ook uitleggen waar het om gaat.

Alle berichten met tag: Juridische bijstand 29 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren