Alle berichten met tag: Juridische bijstand 20 resultaten

Zoekresultaten

 • Hoe scherp mag een mail zijn?

  Geen tegenkandidaten voor de medezeggenschapsraad, dus geen verkiezingen. Een van de leerkrachten op een gymnasium ergert zich daar zo aan, dat hij een kritische mail verzendt aan alle collega's, met daarin opgenomen een citaat over de kansloze positie van medezeggenschapsraden.

 • Klokkenluiders

  Sinds 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders van kracht. Elke werkgever met minstens vijftig werknemers is verplicht om een interne meldregeling op te tuigen.

 • Al te snel naar de advocaat

  Er ontstaat discussie over communicatie en reglementen bij de mr van een school voor voortgezet onderwijs, en de oudergeleding wil advies van een jurist over haar rechten. De uitverkoren jurist meldt zich zelf bij het bestuur om akkoord te vragen voor de kosten. Dat gaat zomaar niet, vindt het bestuur: als er een externe deskundige nodig is, moet de hele mr dat zelf vragen en ook uitleggen waar het om gaat.

 • Opgepast,er valt een beoordeling uit de la

  Nu veel scholen in krimpregio’s staan, krijgen (voor.al oudere) leerkrachten soms ineens een uitnodiging voor een ‘beoordelingsgesprek’. Klopt dat wel? En welke consequenties kan dat hebben? De personeelsgeleding in de (g)mr doet er goed aan om de reglementen er eens op na te slaan. Wat is er op school precies afgesproken over functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en hoe zit het met de bezwaartermijn?

   

 • Servicepakket nu ook voor ondersteuningsplanraad

  Het mr-servicepakket van de AOb is voortaan ook beschikbaar in een variant voor ondersteuningsplanraden. Bij de soms complexe taak van opr-leden over passend onderwijs biedt de AOb opr-leden onbeperkte toegang tot de helpdesk, vier uur gratis advisering en/of rechtsbijstand en diverse andere voordelen.

 • Mr, praat mee over betere wet

  Medezeggenschapsraden kunnen via internetconsultatie laten weten of zij hun informatierecht nog verder versterkt willen zien. Tot 12 juni kan iedereen en dus ook elke mr zijn mening geven over het wetsvoorstel verbetering bestuurskracht onderwijsinstellingen, dat bedoeld is om de positie van medezeggenschapsraden te versterken.

   

 • Servicepakket: Voor wie niet alles zelf wil doen

  Handleidingen, cursussen, congressen: wie in een medezeggenschapsraad zit, kan zichzelf zo druk maken dat de ‘bijbaan' de hoofdtaak dreigt te overvleugelen. Je kunt natuurlijk ook besluiten dat je niet zelf alles hoeft te weten of te doen. Het mr-servicepakket van de AOb is dan een optie: aangesloten raden krijgen er advies en juridische bijstand.

 • Hogerzeil: ‘De mr moet niet hoeven bedelen’

  Recente uitspraken in hoger beroep geven de medezeggenschap minder ruimte dan de wet biedt, analyseert advocaat Willem Hein Hogerzeil. Als het aan hem ligt, leggen medezeggenschappers zich daar niet bij neer.

 • Klokkenluiden, vangnet met losse eindjes

  Na bijna twee jaar ervaring met afspraken over klokkenluiders in het onderwijs, ziet de AOb ruimte voor verbetering. Het web van wetgeving, reglementen en voorschriften heeft last van wat losse eindjes waar de medezeggenschap mee te maken kan krijgen.

 • Oei, een klacht - en dan?

  Elke school moet een klachtenregeling hebben. Wat komt daar binnen en wat gebeurt er nog meer met klachten? Dat is voor een mr nuttig om te weten.

Alle berichten met tag: Juridische bijstand 20 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren