Alle berichten met tag: Krimp 46 resultaten

Zoekresultaten

 • Belang dorpsschool overschat

  Het idee dat een basisschool heel belangrijk is voor de leefbaarheid in dorpen, is onzin. Dat stelt het Sociaal Cultureel Planbureau in de onlangs verschenen Dorpenmonitor.
   

 • Vijf vragen aan: Erik Krutzer

  Hij zit sinds bijna drie jaar in de mr van het Herlecollege in Heerlen, een vmbo-scholengemeenschap met bijna 1000 leerlingen. Erik Krutzer (31 jaar) geeft les in de bovenbouw en ziet de klassen kleiner worden. "Krimp staat hier elke keer op de agenda. We hebben in onze regio met een enorme vergrijzing te maken en er vallen elke keer klappen: dat we afscheid moeten nemen van een aantal collega's."

 • Soepeler opheffingsnorm

  Goed nieuws voor basisscholen in krimpgebieden: de opheffingsnorm voor kleine scholen wordt versoepeld: van 3 naar 5 jaar. Daardoor lopen demografische ontwikkelingen en opheffingsnormen beter bij elkaar in de pas.

 • Tik op grijpgrage fusievingers

  En weer dreigde een buurtschool te verdwijnen, ten oosten van Deventer. In 2012 werd het 100-jarig bestaan nog gevierd, maar volgens de onderwijskoepel OPOD moest de Looschool dicht: te klein, te duur.

 • Krimp op komst, en nu?

  Omdat we in onze regio te maken hebben met een krimpende bevolking en dalende leerlingenaantallen, werkt onze school aan een integraal huisvestingsplan voor de gemeente. Wanneer hebben de mr’s van individuele scholen en de gmr hier iets over te zeggen?

 • Zeeuwse fusie op til

  De Taskforce Toekomst Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen heeft een rapport uitgebracht waarin plannen staan om een breed onderwijsaanbod te behouden op verschillende locaties in die regio. De vier schoolbesturen voor vo-onderwijs moeten fuseren, stelt de taskforce voor.

 • Sluit niet te haastig

  Als het leerlingenaantal opeens zakt van dertig naar negentien, moet de dorpsschool dan direct dicht? Nee, adviseert de mr, want die dertig wordt weer haalbaar en daar is drie jaar de tijd voor.

 • Mijn mr: ‘Vechten voor onderwijs in regio’

  De medezeggenschapsraad van het Zwin College in Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen) is op dit moment vooral een actiegroep die strijdt voor het voortbestaan van goed en bereikbaar voortgezet onderwijs in deze provincie. Inmiddels heeft de hele regio zich achter de actie geschaard.

 • Samenwerken in krimpende regio

  Krimp, fusie, opheffing van scholen: het speelt in nogal wat regio’s en dus was er veel belangstelling op het congres voor workshops rond dat thema. De verouderde Nederlandse wetgeving (met name artikel 23, de vrijheid van onderwijs) beperkt scholen behoorlijk in mogelijkheden op dat gebied.

 • Ouders en de kleine school

  Het aantal leerlingen op basisscholen daalt, elk jaar telt Nederland zo’n 20.000 kinderen minder in die leeftijd. Krimp zorgt voor sluitingen en fusies. Het zijn vooral ouders die zich verzetten tegen sluiting van een school, zéker als het de laatste school in een dorp betreft. Sonja Hofste, voorzitter van de Stichting Behoud Kleine Scholen, omschrijft dat verzet in een artikel in de Volkskrant als een zware strijd, die bovendien niet erg vaak succesvol is. Zelf vocht ze, met succes, voor het behoud van de basisschool in het Groningse Garnwerd.

Alle berichten met tag: Krimp 46 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren