Alle berichten met tag: Krimp 51 resultaten

Zoekresultaten

 • Krimp brengt onrust

  Her en der in het land voeren vooral ouders en medezeggenschapsraden regelmatig actie tegen dreigende sluiting van hun kleine school.

 • Mr-lid vecht voor voortbestaan school

  De Montessorischool in het Friese Oosterwolde kwam eind vorig schooljaar in zwaar weer terecht. Een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie en een schrijnend gebrek aan sturing en begeleiding maakten zelfs het voorbestaan van de toch al kleine school onzeker.

 • Vijf vragen aan: Ineke Botterweg

  Ze zat al in de mr, en met ingang van dit schooljaar zit ze ook in de gmr. Ineke Botterweg (50 jaar) geeft les aan groep 1 en 2 op openbare basisschool De Dorpsbeuk in Scherpenzeel (Gelderland).

 • Gmr klaagt bij gemeente over bestuurders

  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLA, 9 basisscholen) luidde onlangs ook publiekelijk de noodklok over gebrek aan kwaliteit van het openbaar onderwijs in de regio. De gmr stuurde een brief naar de drie betreffende gemeenteraden in het gebied waarin ze zegt zich zorgen te maken over het voortbestaan van het openbaar onderwijs in de regio. De gmr van SOOLA gaf een negatief advies over de begroting voor 2013 omdat ‘de visie achter de cijfers ontbreekt’, aldus de raad in de brief. Onlangs bleek dat SOOLA over het boekjaar 2011 een tekort heeft van bijna 578.000 euro.

   

 • Opheffen kan het redelijkste besluit zijn

  Minder dan honderd leerlingen telt de openbare Daltonschool en het bestuur gooit de handdoek in de ring. De andere openbare school in de buurt bevindt zich op 500 meter afstand.

 • Rekenmodel: met beleid aan de slag via krimpscenario's

  Een beetje vergrijzing, wat minder kinderen en schoolbesturen raken in rep en roer. Krimp van de bevolking zorgt eerst voor kleinere klassen maar daarna voor kleinere scholen, minder leerkrachten en het sluiten van gebouwen. Een medezeggenschapsraad die zelf wil narekenen hoe snel dat gaat, kan zich op internet storten op het onlangs vernieuwde scenariomodel voor het primair onderwijs.

 • Tik op grijpgrage fusievingers

  En weer dreigde een buurtschool te verdwijnen, ten oosten van Deventer. In 2012 werd het 100-jarig bestaan nog gevierd, maar volgens de onderwijskoepel OPOD moest de Looschool dicht: te klein, te duur.

 • Krimp op komst, en nu?

  Omdat we in onze regio te maken hebben met een krimpende bevolking en dalende leerlingenaantallen, werkt onze school aan een integraal huisvestingsplan voor de gemeente. Wanneer hebben de mr’s van individuele scholen en de gmr hier iets over te zeggen?

 • Zeeuwse fusie op til

  De Taskforce Toekomst Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen heeft een rapport uitgebracht waarin plannen staan om een breed onderwijsaanbod te behouden op verschillende locaties in die regio. De vier schoolbesturen voor vo-onderwijs moeten fuseren, stelt de taskforce voor.

 • Sluit niet te haastig

  Als het leerlingenaantal opeens zakt van dertig naar negentien, moet de dorpsschool dan direct dicht? Nee, adviseert de mr, want die dertig wordt weer haalbaar en daar is drie jaar de tijd voor.

Alle berichten met tag: Krimp 51 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren