Alle berichten met tag: Krimp 51 resultaten

Zoekresultaten

 • Mijn mr: ‘Vechten voor onderwijs in regio’

  De medezeggenschapsraad van het Zwin College in Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen) is op dit moment vooral een actiegroep die strijdt voor het voortbestaan van goed en bereikbaar voortgezet onderwijs in deze provincie. Inmiddels heeft de hele regio zich achter de actie geschaard.

 • Samenwerken in krimpende regio

  Krimp, fusie, opheffing van scholen: het speelt in nogal wat regio’s en dus was er veel belangstelling op het congres voor workshops rond dat thema. De verouderde Nederlandse wetgeving (met name artikel 23, de vrijheid van onderwijs) beperkt scholen behoorlijk in mogelijkheden op dat gebied.

 • Ouders en de kleine school

  Het aantal leerlingen op basisscholen daalt, elk jaar telt Nederland zo’n 20.000 kinderen minder in die leeftijd. Krimp zorgt voor sluitingen en fusies. Het zijn vooral ouders die zich verzetten tegen sluiting van een school, zéker als het de laatste school in een dorp betreft. Sonja Hofste, voorzitter van de Stichting Behoud Kleine Scholen, omschrijft dat verzet in een artikel in de Volkskrant als een zware strijd, die bovendien niet erg vaak succesvol is. Zelf vocht ze, met succes, voor het behoud van de basisschool in het Groningse Garnwerd.

 • Hoe redden we onze jonge collega's?

  We krijgen de komende jaren minder leerlingen en dat gaat werkgelegenheid kosten. Ons bestuur ziet geen andere uitweg dan twintig collega’s in het risicodragende deel van de formatie te plaatsen, het voorportaal van ontslag. Zo dreigen we een groot deel van de jonge collega’s te verliezen, omdat zij als laatsten zijn binnengekomen. Als verzachtende maatregel ligt er nu een aanbod voor vervroegde pensionering: een uitkering van 15.000 euro bruto, verspreid over 3,5 jaar. Onze gmr verwacht weinig belangstelling. Zijn er andere manieren om meer jonge collega’s te behouden, via een ontslagregeling voor ouderen zoals dat gaat in het bedrijfsleven?

 • Minder brugklassen, kan dat?

  Als gevolg van dalende aantallen leerlingen in de brugklassen kost het onze scholengemeenschap steeds meer moeite om de indeling in vijf niveaus te handhaven. Daarom wil de directie toe naar drie niveaus, wat het mogelijk maakt om grotere brugklassen in te delen en zo minder leerkrachten in te zetten. De leiding vraagt ons om instemming maar wij zien dit als kortetermijnbeleid. Wat kunnen we doen?

 • Voorspel zelf de leerlingaantallen

  Waar gaat het heen met de instroom in het voortgezet onderwijs? Moet de school rekenen op extra lokalen en ruimte huren bij collega's, of slaat de bevolkingskrimp ongenadig toe? En welke gevolgen heeft zo'n trend dan precies?

 • Ouders als bestuur

  Ouders kunnen in de toekomst wellicht voorkomen dat de laatste school in hun dorp sluit als er te weinig leerlingen zijn. Staatssecretaris Dekker laat onderzoeken of het mogelijk is om ouders in het kader van de Wet medezeggenschap op scholen het initiatiefrecht te geven om de dorpsschool voor een deel zelf te gaan besturen. De school moet dan worden ondergebracht in een zogenoemde Kleine Scholen Coöperatie.

 • Steeds weer op de agenda: Achterstallig onderhoud en lege lokalen

  Het buitenonderhoud van schoolgebouwen is sinds1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de scholen zelf, dus geen zaak meer van meer de gemeente. Als er achterstanden zijn, staan directie en medezeggenschapsraad voor lastige keuzes, zeker wanneer ook nog eens het leerlingenaantal daalt.

   

 • Klein Duimpje houdt stand

  Klein dorp, kleine school. Het kan nog steeds in Friesland en besturen hoeven er niet op te rekenen dat ze deze dorpsscholen probleemloos samen kunnen voegen, blijkt uit een recente uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen (LCG Wms).

   

 • Ondernemingskamer: kleine school blijft open

  De kleine Friese basisschool Mids de Marren in Gaastmeer blijft open zolang het leerlingenaantal niet onder de opheffingsnorm zakt. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft de mr nogmaals in het gelijk gesteld en het hoger beroep van het bestuur afgewezen.

Alle berichten met tag: Krimp 51 resultaten

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren